Ambasada Republiki Słowenii /Wiadomości /
25.09.2018  

Spotkanie Ambasadora Słowenii pani Forštnarič Boroje z przedstawicielami SAZOR z okazji podpisania umów bilateralnych SAZOR z polskimi organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Pani Ambasador Forštnarič Boroje z przedstawicielami SAZOR  Luką Novakiem i  Rudim Zamanem.

W czwartek, 20 września 2018 r., Zarząd SAZOR GIZ k.o. podpisał w Warszawie umowy dwustronne z polskimi organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi COPYRIGHT POLSKA i KOPIPOL. W imieniu SAZOR GIZ k.o. umowy podpisali przedstawiciele Luka Novak i Rudi Zaman. 

Z tej okazji przedstawiciele SAZOR GIZ k.o. odwiedzili również Ambasadę Republiki Słowenii w Warszawie, gdzie między innymi przedstawili funkcjonowanie i działania organizacji oraz podkreślili znaczenie podpisania odpowiednich umów dwustronnych dla pisarzy, naukowców i publicystów reprezentowanych przez SAZOR.