Ambasada Republiki Słowenii /Wiadomości /
13.03.2020  

Komunikat ws. kontrol granicznych na granicy Słowenii

Granica pomiędzy Włochami i Słowenią

Od 11 marca 2020 r. wjazd do Słowenii z Włoch jest ograniczony. Ustanowiono sześć punktów kontrolnych – Rateče, Robič, Vrtojba, Škofije, Fernetiči i Krvavi Potok. Wszystkie pozostałe przejścia graniczne zostaną zamknięte.

Dla obywateli Słowenii na przejściach granicznych nie ma ograniczeń wjazdu do Słowenii. Kontrola wjazdu na granicy słoweńsko-włoskiej jest przeprowadzana w przypadku osób niebędących obywatelami Słowenii lub niemających stałego lub czasowego pobytu w Republice Słowenii. Na przejściu sprawdza się, czy osoby te mają zaświadczenie z informacją o negatywnym wyniku na obecność Koronawirusa, wydawane przez właściwe organy. Zaświadczenie powinno być wydane w języku słoweńskim, angielskim lub włoskim i nie może być starsze niż trzy dni. Osobie nieposiadającej odpowiedniego świadectwa można zabronić wjazdu na terytorium Republiki Słowenii.

Słowenia zamknęła granicę słoweńsko-włoską w dniu 12 marca 2020 r. także dla całego ruchu autobusowego, kolejowego i towarowego. Wyjątek stanowią transport towarów i sprzętu medycznego, pomoc filantropijna i poczta. Zamknięcie granicy nie dotyczy ruchu towarowego z miejscem docelowym w Słowenii.

Pozostałe granice
Na lotnisku Jožego Pučnika w Lublanie wprowadzono system mierzenia temperatury ciała pasażerów przybywających do Słowenii.
Na granicy z innymi krajami sąsiadującymi Republika Słowenii nie przeprowadza obecnie wzmocnionej kontroli.