Ambasada Republiki Słowenii /Wiadomości /
19.05.2020  

20 maja - Światowy Dzień Pszczół

Słowenia była inicjatorką ustanowienia Światowego Dnia Pszczoły, która to inicjatywa została jednogłośnie przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie ONZ w dniu 20 grudnia 2017 r. Światowy Dzień Pszczoły obchodzony jest co roku 20 maja i w 2020 r. będzie obchodzony już po raz trzeci (datę przyjęto na cześć pioniera nowoczesnego pszczelarstwa, Słoweńca Antona Janšy, który urodził się 20 maja 1734 r.).

W Słowenii zdajemy sobie sprawę ze znaczenia pszczół dla istnienia ludzkości i uważamy, że należy dołożyć starań, aby podnieść świadomość wszystkich mieszkańców Ziemi i zapewnić przetrwanie tych małych stworzeń, które są symbolem zdrowego i czystego środowiska. Naszym obowiązkiem jest pozostawić następnym pokoleniom środowisko, w którym będą mogli żyć nie tylko ludzie, ale wszystkie żywe istoty. Dlatego w Słowenii systematycznie i z wielkim zaangażowaniem staramy się podnosić świadomość i wychowywać wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza przedstawicieli młodych generacji, w duchu szacunku dla pszczół, które są oznaką zdrowej przyrody oraz naszego stosunku do niej.

W związku z zagrożeniem epidemią Covid-19 tegoroczne, międzynarodowe obchody trzeciej edycji Dnia Pszczoły będą się odbywać wirtualnie. Pod hasłem »Bee Engaged« (Zaangażuj się) Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), która jest organizatorem wydarzenia, pragnie zwrócić uwagę na znaczenie zaangażowania i działań zarówno na szczeblu państw, jak i organizacji, instytucji badawczych i edukacyjnych, służb cywilnych, sektora prywatnego, a także rolników, pszczelarzy i indywidualnych osób dla ochrony pszczół i innych owadów zapylających.

Głównym celem organizowanych wydarzeń jest podnoszenie świadomości i wiedzy na temat znaczenia pszczół i innych owadów zapylających dla naszego istnienia. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że samo proklamowanie Światowego Dnia Pszczoły to dopiero początek drogi, i że jeszcze wiele musimy zrobić dla ochrony tych pożytecznych owadów. Dziś pszczelarze i ekolodzy zwracają się z apelem do wszystkich ludzi, by w miarę swoich możliwości pomagali poprawić warunki życia pszczół, a tym samym ochronić istnienie człowieka. Tu nie trzeba od razu wielkich przedsięwzięć, liczy się bowiem każde działanie, które ułatwia pszczołom przeżycie.

Świętujmy razem, propagujmy wiedzę i róbmy coś dobrego dla pszczół!

http://www.varsava.veleposlanistvo.si/index.php?id=6062&L=18