Veleposlaništvo RS Varsava /Novice /
16.02.2022  

OBVESTILO VOLIVCEM - REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 2022

Volivce s stalnim ali začasnim naslovom v tujini obveščamo, da bodo redne volitve poslancev v državni zbor potekale v nedeljo, 24. 4. 2022.

VOLIVCI, KI ZAČASNO STANUJEJO V TUJINI IN IMAJO STALNO PREBIVALIŠČE V SLOVENIJI – ZDOMCI
Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci), lahko glasujejo na dva načina: ali na diplomatskem predstavništvu oziroma konzulatu Republike Slovenije z vzpostavljenim voliščem ali po pošti iz tujine.

Obe obliki glasovanja zahtevata od volivca, da o svoji nameri obvesti Državno volilno komisijo najkasneje 30 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 24. 3. 2022, do 24. ure).

Vlogo za zgoraj navedena posebna načina uresničevanja volilne pravice lahko volivec odda preko portala eUprava, ki omogoča:
1. Oddajo vloge z e-identiteto
2. Oddajo vloge brez e-identitete

Volivcem svetujemo, da zaradi zagotavljanja pravočasnega prispetja volilnega materiala na naslov začasnega prebivanja v tujini, čimprej oddajo vlogo preko portala eUprava.

VOLIVCI, KI NIMAJO STALNEGA PREBIVALIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI – IZSELJENCI
Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci) in so vpisani v posebni volilni imenik, lahko glasujejo na dva načina: na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije z vzpostavljenim voliščem ali po pošti iz tujine.

Izseljenci, ki so po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik bodo na naslov prijavljenega prebivališča v tujini prejeli volilno gradivo, s katerim lahko glasujejo po pošti.

Izseljenci, ki bodo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji

Izseljenci, ki bodo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) oziroma na volišču »OMNIA«. Če želi volivec izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti Državno volilno komisijo, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 20. 4. 2022, do 24. ure).

Vlogo za glasovanje v Republiki Sloveniji lahko volivec izseljenec odda preko portala eUprava, ki omogoča:
1. Oddajo vloge z e-identiteto
2. Oddajo vloge brez e-identitete

Diplomatsko predstavništvo ali konzulat, kjer je izseljenec vpisan v volilni imenik, bo obveščen, da izseljenec glasuje v Sloveniji. Volivec izseljenec se na dan glasovanja zglasi na volišču v Republiki Sloveniji, ki si ga je izbral.

PODPORA LISTI KANDIDATOV
Svojo podporo kandidatu ali listi kandidatov lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor (od 14. 2. 2022 do vključno 24. 3. 2022) stalno ali začasno nahajajo v tujini. Podporo izrazijo tako, da podpis volivca na obrazcu podpore potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata. Uradna oseba potrdi podpis volivca po opravljeni identifikaciji volivca z vpogledom v osebni dokument.

Potrjen in izpolnjen obrazec volivec sam posreduje na naslov predlagatelja.

DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA IN KONZULATI Z VZPOSTAVLJENIM VOLIŠČEM
Volivce obveščamo, da bodo v nedeljo 24. 4. 2022 med 9. in 17. uro po lokalnem času volišča odprta na naslednjih diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije:

Generalnem konzulatu v Celovcu, Generalnem konzulatu v Clevelandu, Generalnem konzulatu v Münchnu, Generalnem konzulatu v Trstu, Konzulatu v Torontu, Veleposlaništvu na Dunaju, Veleposlaništvu v Atenah, Veleposlaništvu v Beogradu, Veleposlaništvu v Berlinu, Veleposlaništvu v Bernu, Veleposlaništvu v Bratislavi, Veleposlaništvu v Bruslju, Veleposlaništvu v Budimpešti, Veleposlaništvu v Buenos Airesu, Veleposlaništvu v Canberri, Veleposlaništvu v Haagu, Veleposlaništvu v Kijevu, Veleposlaništvu v Kopenhagnu, Veleposlaništvu v Londonu, Veleposlaništvu v Madridu, Veleposlaništvu v Moskvi, Veleposlaništvu v Ottawi, Veleposlaništvu v Parizu, Veleposlaništvu v Podgorici, Veleposlaništvu v Pragi, Veleposlaništvu v Sarajevu, Veleposlaništvu v Skopju, Veleposlaništvu v Varšavi, Veleposlaništvu v Washingtonu, Veleposlaništvu v Zagrebu in Veleposlaništvu pri Svetem sedežu (Vatikanu).