Veleposlaništvo RS Varsava /Novice /
05.03.2012  

Srečanje slovenskih gospodarstvenikov s Poljsko agencijo za razvoj podjetništva (PARP), Varšava, 29. februarja 2012

Dne 29. februarja je VVR organiziralo redno srečanje s slovenskimi gospodarstveniki na Poljskem. Na srečanju je Michał Polanski, vodja sektorja za gospodarsko promocijo na Poljski agenciji za razvoj podjetništva (PARP, www.parp.gov.pl), predstavil aktivnosti institucije na področju razvoja podjetništva na Poljskem, ter pomoč, ki jo le-ta nudi domačim in tujim podjetjem. Srečanja so se udeležili predstavniki podjetij Krka, Polfa Lodz, Trimo in Wytwórnia Octu i Musztardy Parczew ter VP Šetinc in ES Pirc iz VVR.

PARP deluje pod okriljem poljskega ministrstva za gospodarstvo ter s svojimi (mdr. izobraževalnimi) aktivnostmi podpira izvoz ter razvoj podjetništva, predvsem v petih zaostalih vzhodnopoljskih vojvodstvih.  Aktivnosti PARP-a so usmerjene v podporo grozdenju podjetij in inovativnih investicij, internacionalizaciji, razvoju R&D, s ciljem povečanja mednarodne konkurenčnosti domačega gospodarstva, predvsem malih in srednje velikih podjetij (SMEs). Agencija ima preko 500 zaposlenih.

V finančni perspektivi EU 2007-2013 je agencija vključena v implementacijo treh operativnih programov EU (OP inovativno gospodarstvo, OP človeški kapital in OP razvoj vzhodne Poljske) v skupni vrednosti 7,2 mrd evrov. Poljska v FP 2007-2013 črpa skupaj 67 mrd evrov iz skladov EU, pri čemer je večina sredstev namenjenih implementaciji infrastrukturnih projektov. Zaenkrat še ni znano, koliko sredstev bo Poljska črpala v naslednji finančni perspektivi EU za obdobje 2014-2020. Pričakuje se, da bo v bodoče raven sofinanciranja iz skladov EU za projekte namenjene razvitim mestom kot so Varšava, Krakov in Vroclav nekoliko nižja, medtem ko bodo manj razvite regije kot npr. severno-vzhodna in vzhodna Poljska še naprej deležne visoke podpore EU.

Osebe, ki načrtujejo podjetniške aktivnosti, se lahko potegujejo za subvencije (financiranje izobraževalnih aktivnosti, svetovanje ter sofinanciranje nabave opreme za razvoj podjetništva, razvoj malih podjetij na podeželju vključno finančna podpora pri obnovi gradenj ipd.). PARP nudi subvencije za aktivnosti podjetij na naslednjih področjih: inovacija, R&D, okoljevarstvo, internacionalizacija podjetij in usposabljanje njihovih uslužbencev ter posojila za implementacijo inovativnih investicij. Za sredstva iz OP inovativno gospodarstvo se lahko potegujejo podjetja iz vseh gospodarskih panog z izjemo prehrambene industrije. Slednja lahko črpa sredstva, ki jih financira Agencija za razvoj in modernizacijo podeželja (ARiMR). Za vse omenjene programe se lahko potegujejo podjetja (mikro, majhna, srednja in velika podjetja), ki so registrirana na Poljskem. Informacije o tekočih in načrtovanih razpisih za projekte v letu 2012 so objavljene na www.parp.gov.pl/index/index/1411. Trenutno so vsi projekti vezani na finančno perspektivo EU 2007-2013 in morajo biti zaključeni najkasneje do konca leta 2015.

Dodatno obstaja še 16 regionalnih operativnih programov, ki so financirani iz skladov EU in domačih skladov. Vsako poljsko vojvodstvo pri tem formulira program z lastnimi prioritetami. Programi potekajo pod okriljem Ministrstva za regionalnih razvoj (www.funduszeeuropejskie.gov.pl). 

Poleg tega obstajajo na Poljskem še naslednje oblike podpore za razvoj podjetij: industrijski in tehnološki parki, posebne gospodarske cone, ki nudijo davčne olajšave in pomoč pri ustanavljanju podjetij (zaenkrat le do leta 2017, pri čemer se Poljska trenutno z Evropsko komisijo pogaja za podaljšanje delovanja con vsaj do leta 2020), inkubatorji, posojila in garancije.

Po besedah direktorja Polańskega je specifičnost poljskih podjetnikov, da v primerjavi z drugimi evropskimi državami le v omejenem obsegu koristijo bančna posojila, kar se je nazadnje izkazalo kot prednost, saj je bila Poljska v dosti manjšem obsegu prizadeta od finančne in dolžniške krize EU. Medtem ko se je na začetku 1990-ih let še veliko mladih zanimalo za ustanovitev lastnega podjetja, je v naslednjih letih interes močno upadel. Aktivnosti PARP-a zato ciljajo predvsem na spodbujanje podjetništva in krepitve inovativnosti podjetij.

Predstavitev Poljske agencije za razvoj podjetništva si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Predstavitev PARP