Veleposlaništvo RS Varsava /Novice /
10.07.2012  

Sprejet Strateški okvir za človekove pravice in demokracijo

Zunanji ministri EU so na zasedanju 25. junija 2012 sprejeli Strateški okvir za človekove pravice in demokracijo ter akcijski načrt za njegovo izvajanje. Strateški okvir (deklaracija) določa načela, cilje in prioritete EU na področju človekovih pravic za naslednjih 10 let, ki jih bodo skupaj izvajale institucije EU in države članice v sodelovanju s civilno družbo.

Pri pripravi Strateškega okvirja in akcijskega načrta je aktivno sodelovala tudi Slovenija. V dokumente je uspela ustrezno umestiti določene vsebine z nekaterih področij, ki so prioritete človekovih pravic v zunanji politiki Slovenije - pravice žensk, pravice otroka, pravice manjšin in človekove pravice v povezavi z okoljem.

Besedilo Strateškega okvirja in akcijskega načrta za njegovo izvajanje je dostopno na naslednji povezavi:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf

Več informacij je dostopnih tudi na spletni strani Evropske službe za zunanje delovanje:
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_en.htm