Veleposlaništvo RS Varsava /Konzularne informacije /

Konzularne zadeve

Ministrstvo za zunanje zadeve RS je prek svojih diplomatsko-konzularnih predstavništev pristojno za konzularno pomoč slovenskim državljanom in državljanom EU. Pravna podlaga za izvajanje konzularne dejavnosti je na splošno opredeljena že v Dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih iz leta 1961 in Dunajski konvenciji o konzularnih odnosih iz leta 1963. Natančneje pa je opredeljena v Zakonu o zunanjih zadevah (20. in 24a. člen). Pristojnosti diplomatsko-konzularnih predstavništev izhajajo tudi iz drugih notranjepravnih predpisov ter dvostranskih in večstranskih mednarodnih pogodb.

Uradne ure konzularnega oddelka Veleposlaništvu RS v Varšavi:

- v ponedeljkek in petek od 9h do 12h

- ob sredah od 9h do 12h in od 14h do 16h

Sprejem strank na veleposlaništvu poteka po PREDHODNO DOGOVORJENEM in POTRJENEM TERMINU (termin lahko dogovorite po telefonu ali elektronski pošti veleposlaništva).  

Veleposlaništvo je za slovenske državljane v stiski dosegljivo 24/7 na mobilni številki +48 794 146 000.

Kontakt :

Tel: + 48 22 849 82 82 ali + 48 22 849 84 84
Faks: + 48 22 848 40 90
E-pošta: consular.warsaw(at)gov.si

Dežurna služba:

Veleposlaništvo je za slovenske državljane v stiski dosegljivo 24/7 na mobilni številki +48 794 146 000.

Kaj diplomatsko-konzularno predstavništvo lahko stori za vas?
- izda potni list za vrnitev Republiko Slovenijo,
- posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo
- v primeru, da so vas priprli ali zaprli, DKP ob vašem soglasju obvesti pristojne institucije v RS in vam v okviru svojih pristojnosti nudi pomoč,
- v primeru nesreče ali smrti obvesti pristojne institucije RS,
- pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo,*
- pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji, 
- overja prevode, potrdila in podpise v upravnih postopkih,
- pomaga pri ureditvi digitalnega potrdila za fizične osebe.
*Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in diplomatsko konzularna predstavništva ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih storitev.
 
Česa diplomatsko-konzularno predstavništvo ne more storiti za vas?
- izposlovati izpustitve iz pripora ali zapora,
- plačati varščine, zastopati pred sodiščem ali preiskovati kaznivih dejanj, 
- preprečiti lokalnim oblastem, da vas po preteku zaporne kazni, prisilno vrnejo/deportirajo v Republiko Slovenijo,
- priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnišnici ali zaporu,
- plačati stroškov zdravljenja, namestitve, odvetniških ali drugih storitev,
- pomagati vstopiti v državo,
- priskrbeti priporočilnih pisem ali drugih potrdil za pridobitev vizuma,
- rezervirati hotelov ali drugih namestitev, 
- priskrbeti dela ali dovoljenja za bivanje,

Uporabne povezave: