Veleposlaništvo RS Varsava /Konzularne informacije /

Konzularne zadeve

Ministrstvo za zunanje zadeve RS je prek svojih diplomatsko-konzularnih predstavništev pristojno za konzularno pomoč slovenskim državljanom in državljanom EU. Pravna podlaga za izvajanje konzularne dejavnosti je na splošno opredeljena že v Dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih iz leta 1961 in Dunajski konvenciji o konzularnih odnosih iz leta 1963. Natančneje pa je opredeljena v Zakonu o zunanjih zadevah (20. in 24a. člen). Pristojnosti diplomatsko-konzularnih predstavništev izhajajo tudi iz drugih notranjepravnih predpisov ter dvostranskih in večstranskih mednarodnih pogodb.

Uradne ure konzularnega oddelka Veleposlaništvu RS v Varšavi:

- v ponedeljkek in petek od 9h do 12h

- ob sredah od 9h do 12h in od 14h do 16h

Obvestilo glede uradnih ur konzularnega oddelka v času med 1. in 12. avgustom 2019: V obdobju med 1. in 12. avgustom 2019 se konzularni obiski na veleposlaništvu opravljajo le v skladu s predhodnim dogovorom. Veleposlaništvo je za slovenske državljane v stiski dosegljivo 24/7 na mobilni številki +48 794 146 000.

Kontakt pristojne osebe:

Lidija Dravec, prva sekretarka
Tel: + 48 22 849 82 82 ali + 48 22 849 84 84
Faks: + 48 22 848 40 90
E-pošta: sloembassy.warsaw(at)gov.si

Dežurna služba:

Veleposlaništvo je za slovenske državljane v stiski dosegljivo 24/7 na mobilni številki +48 794 146 000.

Kaj diplomatsko-konzularno predstavništvo lahko stori za vas?
- izda potni list za vrnitev Republiko Slovenijo,
- posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo
- v primeru, da so vas priprli ali zaprli, DKP ob vašem soglasju obvesti pristojne institucije v RS in vam v okviru svojih pristojnosti nudi pomoč,
- v primeru nesreče ali smrti obvesti pristojne institucije RS,
- pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo,*
- pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji, 
- overja prevode, potrdila in podpise v upravnih postopkih,
- pomaga pri ureditvi digitalnega potrdila za fizične osebe.
*Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in diplomatsko konzularna predstavništva ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih storitev.
 
Česa diplomatsko-konzularno predstavništvo ne more storiti za vas?
- izposlovati izpustitve iz pripora ali zapora,
- plačati varščine, zastopati pred sodiščem ali preiskovati kaznivih dejanj, 
- preprečiti lokalnim oblastem, da vas po preteku zaporne kazni, prisilno vrnejo/deportirajo v Republiko Slovenijo,
- priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnišnici ali zaporu,
- plačati stroškov zdravljenja, namestitve, odvetniških ali drugih storitev,
- pomagati vstopiti v državo,
- priskrbeti priporočilnih pisem ali drugih potrdil za pridobitev vizuma,
- rezervirati hotelov ali drugih namestitev, 
- priskrbeti dela ali dovoljenja za bivanje,

Uporabne povezave: