Veleposlaništvo RS Varsava /Konzularne informacije /Osebna izkaznica /

Osebna izkaznica

Od leta 2013 lahko slovenski državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, vlogo za novo osebno izkaznico vložijo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS v tujini.

Vlogo mora državljan vložiti OSEBNO, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora tudi podpisati.

Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so dojenčki in otroci do 8. leta starosti).

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA
- v primeru zamenjave predložitev stare osebne izkaznice
- vloga (podpišete se na veleposlaništvu)
- ena fotografija
- plačilo predpisane konzularne takse.

Priporočila in navodila za izdelavo fotografije 

VELJAVNOST OSEBNE IZKAZNICE:

Osebna izkaznica se polnoletnemu državljanu izda z veljavnostjo desetih let, državljanu, staremu od treh do 18 let, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo petih let, državljanu, staremu do tri leta, pa se izda osebna izkaznica z veljavnostjo treh let. Po dopolnjenem 70. letu starosti se izda državljanu osebna izkaznica s trajno veljavnostjo. Državljanu, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji dve ali več osebnih izkaznic, pri čemer se izkaže, da ni skrbno ravnal z njo, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta. Če državljan, ki mu je bila odtujena osebna izkaznica, dokaže, da je z njo ravnal z dolžno skrbnostjo in če je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje, to ne velja.

KAM LAHKO POTUJETE Z OSEBNO IZKAZNICO:      

Z veljavno osebno izkaznico lahko potujete v Albanijo, Avstrijo, Andoro, Belgijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Ciper, Češko, Črno goro, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Islandijo, Italijo, Latvijo, Litvo, Lihtenštajn, Luksemburg, Madžarsko, Makedonijo, Malto, Moldavijo, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovaško, Srbijo, Španijo, Švedsko, Švico in Veliko Britanijo.

Svetujemo vam, da pred potovanjem pregledate še spletne strani Ministrstva za zunanje zadeve, kjer med drugim objavljajo tudi informacije o pogojih vstopa v posamezne države.

POGREŠITEV IN IZGUBA OSEBNE IZKAZNICE

Če ste pogrešili ali izgubili svojo osebno izkaznico ali so vam osebno izkaznico ukradli, morate to v osmih dneh naznaniti na katerikoli upravni enoti na območju Republike Slovenije. Prijava pogrešitve zgolj na policijski postaji ne zadošča.

Če se to zgodi v tujini, morate naznanitev izvesti v roku 8 dni po prihodu v Republiko Slovenijo. Od 1.3.2013 pa lahko državljan pogrešitev osebne izkaznice v tujini naznani tudi na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije, in sicer v 30 dneh od pogrešitve. Tako je omogočeno tudi državljanom, ki nimajo namena obiska Slovenije, da v čim krajšem času poskrbijo za razveljavitev dokumenta, s tem pa tudi zmanjšajo možnost morebitne zlorabe s strani tretje osebe.

Ob naznanitvi morate natančno opisati okoliščine in datum pogrešitve, izgube ali tatvine. Uradna oseba veleposlaništva o pogrešitvi sestavi zapisnik.