Veleposlaništvo RS Varsava /Konzularne informacije /Rojstvo otroka v tujini /

ROJSTVO OTROKA V TUJINI IN PRIDOBITEV SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

Če sta oba starša slovenska državljana (naknadni vpis rojstva) – na podlagi Zakona o državljanstvu RS na veleposlaništvu vsaj eden od staršev opravi priglasitev otroka.

Izpolnjeni vlogi je potrebno priložiti:
- Osebni dokument starša
- Izpisek iz RMK za otroka
- Izpisek iz RMK za očeta/mati – v primeru rojstva v tujini
- Izpisek iz PMK staršev – v primeru sklenitve zakonske zveze v tujini
- Zapisnik o priznanju očetovstva, če zakonska zveza staršev ni bila sklenjena

Poleg tega se izpolnita tudi obrazca Zahteva za vpis v evidenco volilne pravice in obrazec za prijavo stalnega prebivališča. Vsa dokumentacija se posreduje pristojni upravni enoti

Če je samo eden od staršev slovenski državljan (priglasitev državljanstva)

Na veleposlaništvu otroka priglasi za državljana Republike Slovenije tisti od staršev, ki je državljan Republike Slovenije. 

Vlogi je potrebno predložiti:
- Osebni dokument starša
- Izpisek iz RMK za otroka
- Izpisek iz RMK za očeta/mati  - v primeru rojstva v tujini
- Izpisek iz PMK staršev - v primeru sklenitve zakonske zveze v tujini
- Zapisnik o priznavanju očetovstva, če zakonska zveza ni bila sklenjena

Poleg tega se izpolnita tudi obrazca Zahteva za vpis v evidenco volilne pravice in obrazec za prijavo stalnega prebivališča.