Veleposlaništvo RS Varsava /Konzularne informacije /Pooblaščene osebe za odločanje v upravnih postopkih /

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov

Andreja Najžar, svetovalka

- pooblastilo za odločanje o izdaji in razveljavitvi vizumov, izdaji potnih listin ter overitvi listin v mednarodnem prometu
- pooblastilo za posamezna dejanja v okviru vodenja postopka izdaje dovoljenja za začasno prebivanje


Lidija Dravec, prva sekretarka
 

- pooblastilo za odločanje o izdaji in razveljavitvi vizumov, izdaji potnih listin ter overitvi listin v mednarodnem prometu
- pooblastilo za posamezna dejanja v okviru vodenja postopka izdaje dovoljenja za začasno prebivanje