Veleposlaništvo RS Varsava /Poslovne priložnosti na Poljskem /

Poljska izredno veliko sredstev namenja za izgradnjo infrastrukture na vseh področjih. Po celotnem ozemlju države se gradijo številne avtoceste, železnice, napoveduje se tudi izgradnja novega letališča v Varšavi, s čimer si Poljaki želijo postati transportni hub za med-kontinentalne povezave v tem delu Evrope. S temi velikimi projekti se na Poljskem odpirajo možnosti za številna slovenska podjetja, ki razpolagajo z znanjem, predvsem na področju opremljanja teh objektov. Slovenska podjetja lahko sodelujejo samostojno oz. v sodelovanjem s poljskimi ali tujimi partnerji, pri čemer si zagotovijo učinkovitejše sodelovanje na javnih razpisih, kjer imajo domača podjetja nemalokrat prednost zaradi dobrega poznavanja svojega poslovnega okolja.

Poljski trg je po drugi strani izredno velik, saj šteje skoraj 40 milijonov prebivalcev, kar že s svojo velikostjo ponuja številne možnosti za živahno trgovanje. Poudarjamo pa, da so Poljaki izredno cenovno občutljivi, zahtevni pa so tudi glede kakovosti proizvodov, saj so na tem trgu prisotne že vse svetovne multinacionalke s svojo pestro ponudbo.

Potencialno zanimiva konkretna področja za slovenska podjetja pa izpostavljamo naslednja:   


•Sodelovanje pri implementaciji energetskih projektov in izgradnji (avto)cestnega omrežja – realno bi se podjetja lahko potegovala za podizvajalce in dobavitelje pri realizaciji konkretnih projektov. 

•Priložnost za dobavitelje komponent za sestavo vozil.

•Na področju turizma je na obeh straneh še veliko neizkoriščenega potenciala, čeprav zadnje čase STO vlaga veliko napora glede prisotnosti na poljskem trgu, Poljska je umeščena tudi med prioritetne države za promocijo poljskega turizma.  

•Logistika je eden izmed zanimivejših sektorjev, kjer je sodelovanje med Slovenijo in Poljsko še dokaj skromno, vendar s precejšnjim potencialom za nadaljnjo rast. Izpostavljamo sodelovanje med lukami ter prisotnost številnih tujih multinacionalk, ki imajo tu svoje tovarne.   

•Načrti modernizacije poljske vojske odpirajo priložnosti tudi za slovenski obrambni grozd.  •Kljub veliki domači in tuji konkurenci prehranskih izdelkov in vina (izključno iz uvoza), je na Poljskem še vedno veliko možnosti za kvalitetne slovenske izdelke.   

•Poudarjamo, da slednje velja tudi za vse ostale sektorje gospodarstva, saj kvalitete, visoko-tehnološki, inovativen izdelek, vedno najde svojega kupca, pa naj bo trg še tako zahteven.   

 

 


IZVOZNO OKNO - obširnejše informacije o poljskem gospodarstvu in poslovnih priložnostih na Poljskem