Veleposlaništvo RS Varsava /Politično sodelovanje /

Politično sodelovanje

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Varšavi poleg Republike Poljske diplomatsko nerezidenčno pokriva še dve baltski državi - Republiko Estonijo in Republiko Litvo.

Diplomatski odnosi med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko so bili vzpostavljeni 10. aprila 1992.

Diplomatski odnosi med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo so bili vzpostavljeni 11. decembra 1991.

Diplomatski odnosi med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo so bili vzpostavljeni 22. novembra 1991.

Uspešno zastopanje slovenskih interesov v skladu z zunanjepolitičnimi prioritetami Slovenije in odzivanje na dogajanje v državah akreditacije, tako z bilateralnega kot multilateralnega vidika, ena ključnih diplomatskih dejavnosti veleposlaništva na političnem področju. V sled temu je vzdrževanje dobrih političnih odnosov z vsemi državami akreditacije in njihovimi predstavniki na najrazličnejših nivojih bistvenega pomena. V okviru bilateralnih in multilateralnih odnosov razvijamo z vsemi državami akreditacije vsestransko sodelovanje, ki poleg političnega dialoga na vseh ravneh zajema tudi gospodarsko, znanstveno, kulturno in druge oblike sodelovanja.