Veleposlaništvo RS Varsava /Politično sodelovanje /Sodelovanje v kulturi, znanosti in izobraževanju /

Sodelovanje v kulturi, znanosti in izobraževanju

Pravna podlaga za sodelovanje v kulturi, izobraževanju in znanosti sta Sporazum o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske v izobraževanju, kulturi in znanosti, ki je bil podpisan leta 1994, in Program sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske v kulturi, znanosti in izobraževanju za obdobje od 2003 do 2006, ki je bil podpisan leta 2003 in velja do podpisa novega sporazuma.

Sodelovanje na znanstveno-tehnološkem področju ureja Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske, ki je bil podpisan leta 1996.

 

Lektorati

Lektorati slovenskega jezika na poljskih univerzah uspešno delujejo (Jagelonska univerza v Krakovu, Univerza v Varšavi, Šlezijska univerza v Katovicah, Univerza v Lodžu). Na vseh univerzah, razen v Krakovu, je mogoč tudi študij slovenščine. V Bielskem-Biali deluje nesistemizirani lektorat.

Filozofska fakulteta v Ljubljani ponuja študij poljščine z lektoratom na Oddelku za slavistiko.