Veleposlaništvo RS Varsava /Gospodarsko področje /Javni razpisi /

Javni razpisi

Poljska

Informacije za celotno Poljsko so objavljene na naslednji spletni strani:
https://www.uzp.gov.pl/

Vsako ministrstvo oz. posamezne poljske institucije pa objavljajo javne razpise tudi na svojih spletnih straneh.
 
TED (Tenders Electronic Daily) je spletna različica "Dopolnila k Uradnemu listu Evropske unije", namenjena evropskim javnim naročilom. TED zagotavlja prost dostop do poslovnih priložnosti. Petkrat tedensko se ga dopolni s približno 1500 obvestili o javnih naročilih iz Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in širše. Omogoča pregledovanje, iskanje in razvrščanje obvestil o javnih naročilih po državah, regijah, poslovnih sektorjih, itd. Podatki o vsakem javnem naročilu so objavljeni v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije.

Registracija in uporaba TED je brezplačna. Povezava na TED: http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
 
Generalna uprava za državne ceste in avtoceste (GDDKiA) je največji javni investitor na področju cestnih investicij na Poljskem. Javni razpisi so odprti za vse subjekte, tudi tiste iz tujine. Da bi se zainteresirana tuja podjetja ustrezno pripravila na eventualno prijavo in realizacijo pogodb z GDDKiA, so bila s strani le-te posredovana nekatera konkretna pojasnila in informacije:
- Za GDDKiA je bistvenega pomena, da se pogodbe realizirajo skladno z njenimi določili - v dogovorjenem terminu, v okviru dogovorjenega proračuna in v vnaprej določeni kakovosti.
- Pogodbe v zvezi z realizacijo cestnih investicij se ne spreminjajo.
- Kakovost gradnje cest predstavlja prioriteto, zato je GDDKiA investirala v mrežo lastnih sodobnih laboratorijev za ceste, ki verificirajo kvaliteto dela izvajalca na vsaki etapi realizacije pogodbe. Posledično mora izvajalec na lastni strošek odpraviti kakršnekoli ugotovljene napake.
- Svetovalno podjetje Price Waterhouse Coopers je v zvezi z gradnjo cest na Poljskem pripravilo poročilo "Road Building in Poland – The facts and the myths, experience and perspectives", ki je za zainteresirana tuja podjetja lahko koristen vir informacij v procesu odločanja za oddajo ponudbe za sodelovanje v javnem razpisu. Poročilo si je mogoče prenesti s spletne povezave: www.pwc.pl/pl/pdf/publikacje/2018/transport-logistics-trendbook-2019-en.pdf.

V GDDKiA so pripravili tudi seznam nalog oz. pogojev, za katere menijo, da jih mora izpolnjevati izvajalec, da je zanj mogoče reči, da lahko jamči za pravilno realizacijo (javnega) naročila:
• pred oddajo ponudbe se je natančno seznanil s tehničnimi dokumenti, pogodbenimi določili in se zaveda, da pogodbe po podpisu ni več mogoče spreminjati;
• pred oddajo ponudbe postavlja vprašanja in si prizadeva za pridobitev pojasnil glede morebitnih nejasnosti;
• dejansko in ne zgolj formalno izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa – t.j. da razpolaga z zahtevanim minimalnim kadrovskim, strojno-tehničnim in finančnim potencialom ter da je ta potencial dejansko na voljo za izvedbo pogodbe, za podpis katere si izvajalec prizadeva;
• ali v primeru, da se je izvajalec istočasno prijavil na več različnih javnih razpisov, razpolaga z dovolj velikim potencialom, da lahko v primeru uspešnih prijav izvaja dela na več različnih projektih. Ne ponuja enakih strokovnjakov in opreme, če se prijavlja za izgradnjo različnih odsekov cest, ki poteka istočasno. Pred navedbo kadrov v svoji ponudbi je preveril, da bodo navedeni inženirji dejansko želeli delati zanj;
• pri oddaji ponudbe lahko izkaže, da izpolnjuje pogoje za koriščenje potenciala drugih subjektov, a le tistih, za katere ima realne možnosti angažiranja za konkretno pogodbo;
• cena njegove ponudbe je realna, t.j. ustrezno upošteva pogodbene rizike.
• je zmožen podrobneje utemeljiti in dokumentirati realnost cene svoje ponudbe. Razpolaga z natančnimi kalkulacijami, sicer se lahko zaradi nezmožnosti dokazovanja njegova ponudba šteje kot neobičajno nizka;
• ustrezno in premišljeno izbira partnerje za konzorcij – to je lahko ključ do uspeha, ali pa ključ do neuspeha. Mora se zavedati, da sta ne samo vodilni ampak konzorcij v celoti odgovorna za realizacijo investicije. V primeru finančnih težav enega od partnerjev obveznost dokončanja investicije pade na njegova ramena;
• da ima lastna sredstva ali kredit na voljo takoj po podpisu pogodbe. Izostanek sredstev za financiranje aktivnosti privede do zamude v realizaciji in poveča tveganje za obremenitev s pogodbenimi kaznimi za zamudo s strani investitorja;
• da plača podizvajalcem, ponudnikom storitev, dobaviteljem – da svoje pogodbene partnerje obravnava na način, na kakršnega si tudi sam želi biti obravnavan;
• napake niso zaželene – klient GDDKiA je voznik, ki ima pravico, da se mu z javnimi sredstvi zagotovi dobra cesta. Zato naj izvajalec ne varčuje pri kakovosti in dela od vsega začetka dobro.

Zainteresirana podjetja si lahko vse informacije o aktualnih javnih razpisih in postopkih ogledajo na spletni strani Generalne uprave za državne ceste in avtoceste RP (informacije so na voljo le v poljskem jeziku): http://www.gddkia.gov.pl/pl/958/zamowienia-publiczne.

 

Estonija

Register vseh javnih razpisov v Estoniji:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

Globalni razpisi, ki jih objavlja Estonija:
http://www.tendersinfo.com/global-estonia-tenders.php

Trenutno odprti javni razpisi v Estoniji:
https://opentender.eu/ee/
https://www.globaltenders.com/government-tenders-estonia.php

 

Litva

Register javnih razpisov v Litvi:
http://www.tendersinfo.com/global-lithuania-tenders.php

Državna pisarna za področje javnih razpisov v Litvi:
https://vpt.lrv.lt/en/