Veleposlaništvo RS Varsava /Poslovne priložnosti na Poljskem /Kemična industrija /

Kemična industrija na Poljskem

V zadnjih letih je poljska kemična industrija šla skozi proces prestrukturiranja in konsolidacije, s katerim se je povečala konkurenčnost podjetij. Med glavnimi dotedanjimi pomanjkljivostmi velja omeniti omejen dostop do visoke tehnologije ter preveliko osredotočenost na proizvodnjo osnovnih proizvodov, kjer je dobičkonosnost proizvodnje dokaj omejena, s tem pa tudi omejeno zanimanje za prevzem s strani velikih (tujih) podjetij.

Zanimanje strateških investitorjev se je pričelo povečevati po letu 2009 - v letih po gospodarsko-finančni svetovni krizi, zaradi katere je bil odziv domačih in tujih investitorjev zadržan oz. je prodaja podjetij dosegla nižjo ceno od predhodno pričakovane.