Veleposlaništvo RS Varsava /Politično sodelovanje /Pogodbeno stanje - sporazumi med državama /

PREGLED POGODBENEGA STANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO POLJSKO (30. 9. 2015)

I. Republika Slovenija in Republika Poljska sta sklenili naslednje dvostranske mednarodne pogodbene akte:

1) Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med R Slovenijo in R Poljsko; izmenjava not, 10.04.1992; ratificiran s strani R Slovenije z uredbo, 04.06.1992; obj. v Ur.l.RS-MP, št.7/92 (Ur.l.RS, št.32/92); velja od 10.04.1992.

2) Sporazum med Vlado R Slovenije in Vlado R Poljske o ukinitvi vizumov; izmenjava pisem, 15.12.1992; ratificiran s strani R Slovenije z zakonom, 18.05.1993; obj. v Ur.l.RS-MP, št.9/93 (Ur.l.RS, št.28/93); velja od 14.01.1993.
OPOMBA: Poljsko MZZ poslalo noto št. DPT.2703.4.2015/21 z dne 12. 2. 2015 s predlogom/ugotovitvijo, da je omenjeni sporazum z vstopom obeh držav v EU (1. 5. 2004) prenehal veljati.

3) Sporazum o sodelovanju med Vlado R Slovenije in Vlado R Poljske v izobraževanju, kulturi in znanosti; Varšava, 14.02.1994; ratificiran s strani R Slovenije z zakonom, 20.06.1994; obj. v Ur.l.RS-MP, št. 10/94 (Ur.l.RS, št. 42/94); velja od 23.01.1995.

4) Sporazum med Vlado R Slovenije in Vlado R Poljske o nasledstvu dvostranskih sporazumov med bivšo Jugoslavijo in R Poljsko; Varšava, 01.03.1995; s strani R Slovenije, kot akt o notifikaciji nasledstva, 20.06.1994; obj. v Ur.l.RS-MP, št.10/94 (Ur.l.RS, št.42/94); velja od 11.10.1995.

5) Sporazum med Vlado R Slovenije in Vlado R Poljske o rednem zračnem prometu; Varšava, 01.03.1995; ratificiran s strani R Slovenije z zakonom, 20.06.1995; obj. v Ur.l.RS-MP, št. 11/95 (Ur.l.RS, št.42/95); velja od 14.02.1996.

6) Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado R Slovenije in Vlado R Poljske; Varšava, 23.05.1996; ratificiran s strani R Slovenije z zakonom, 26.06.1997; obj. v Ur.l.RS-MP, št. 16/97 (Ur.l.RS, št.51/97); velja od 05.09.1997.

7) Pogodba med Vlado R Slovenije in Vlado R Poljske o mednarodnih cestnih prevozih; Varšava, 28.06.1996;  ratificiran s strani R Slovenije z zakonom, 25.11.1999; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 1/2000 (Ur.l. RS, št. 5/2000); velja  od  02.03.2000.

8) Sporazum med R Slovenijo in R Poljsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij; Ljubljana, 28.06.1996; ratificiran s strani R Slovenije z zakonom, 29.02.2000; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 6/2000 (Ur.l. RS, št. 24/2000); velja od 31.03.2000.

9) Konvencija med R Slovenijo in R Poljsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje; Ljubljana, 28.06.1996; ratificirana s strani R Slovenije z zakonom, 28.10.1997; obj. v Ur.l.RS-MP, št.23/97 (Ur.l.RS, št.75/97); velja od 10.03.1997.  

10) Sporazum med Vlado R Slovenije in Vlado R Poljske o vračanju in prevzemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje; Ljubljana, 28.08.1996; ratificiran s strani R Slovenije z zakonom, 19.02.1997; obj. v Ur.l.RS-MP, št.3/97 (Ur.l.RS, št. 16/97); velja od 06.04.1998.

11) Sporazum med Vlado R Slovenije in Vlado R Poljske o boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu ter ilegalnem prometu z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji; Ljubljana, 28.08.1996; ratificiran s strani R Slovenije z zakonom, 19.02.1997; obj. v Ur.l.RS-MP, št.3/97 (Ur.l. RS, št.16/97); velja od 06.04.1998.
        
12) Sporazum o pomorskem prometu med Vlado R Slovenije in R Poljske; Ljubljana, 30.01.2003; ratificiran s strani R Slovenije z zakonom, 19.12.2003; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 1/2004 (Ur.l. RS, št. 2/2004); velja od 25.02.2004.

13) Sporazum med  Vlado Republike  Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju pri preprečevanju  naravnih in drugih nesreč ter odpravljanju njihovih posledic; Varšava, 13.04.2005;  ratificiran s strani R Slovenije z zakonom, 21.06.2005; obj. v Ur.l. RS-MP, št.11/2005 (Ur.l. RS, št. 68/2005); velja od 23.10.2005.

14) Protokol med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in ministrstvom za notranje zadeve in administracijo Republike Poljske o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado republike Poljske o vračanju in prevzemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje;  Luksemburg, 27.04.2005; ratificiran s strani R Slovenije z uredbo, 23.11.2006; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 22/2006 (Ur.l. RS št. 129/2006); velja od 01.01.2007.

15) Sporazum med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenija in Ministrom za zunanje zadeve Republike Poljske o sodelovanju pri izdaji vizumov; Varšava, 14.3.2008; ratificiran s strani R Slovenije z uredbo, 10.4.2008; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 11/2008 (Ur.l. RS št. 40/2008), velja od 28.4.2008.

16) Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih zadevah; Varšava, 25.05.2005;  ratificiran s strani R Slovenije z zakonom, 29.09.2006; obj. Ur.l. RS-MP, št. 19/06 (Ur.l. RS, št. 110/06); velja od 01.10.2008.

17) Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado republike Poljske o vzajemnem varovanju tajnih podatkov; Varšava 14.05.2009; s strani R Slovenije ratificiran z zakonom, 26.03.2010; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 5/2010 (Ur.l.RS, št. 30/2010); velja od 07.05.2010.

18) Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrom za narodno obrambo Republike Poljske o obrambnem sodelovanju; Varšava, 26. 11. 2012; ratificiran v RS z zakonom 27. 11. 2013; obj. v Ur.l.RS-MP, št. 17/13 (Ur.l. RS, št. 105/13); velja od 17. 4. 2014.

 

II. Na podlagi akta o nasledstvu dvostranskih sporazumov med nekdanjo Jugoslavijo in Republiko Poljsko veljajo v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko naslednji akti:

1. Sporazum o sodelovanju na področju kulture med FLR Jugoslavijo in LR Poljsko; Beograd, 06.07.1956; obj. v Ur.l.FLRJ-MP, št.7/57.

2. Sporazum med Vlado FLR Jugoslavije in Vlado LR Poljske o sodelovanju na področju uporabe jedrske energije v miroljubne namene; Varšava, 04.04.1957; obj. v Ur.l.FLRJ-MP, št. 2/58.

3. Sporazum med Vlado FLR Jugoslavije in Vlado LR Poljske o sodelovanju na področju zaščite zdravja; Varšava, 20.10.1957; obj. v Ur.l.FLRJ-MP, št. 4/58.

4. Konvencija o sodelovanju na področju socialne politike med Vlado FLR Jugoslavije in Vlado LR Poljske; Varšava, 16.01.1958; obj. v Ur.l.FLRJ-MP, št. 9/58.

5. Konvencija o socialnem zavarovanju med FLR Jugoslavijo in LR Poljsko, z dodatnim protokolom; Varšava, 16.01.1958; obj. v Ur.l. FLRJ-MP, št.9/58.

6. Pogodba med FLR Jugoslavijo in LR Poljsko o pravnem prometu v civilnih in  kazenskih zadevah; Varšava, 06.02.1960; obj. v  Ur.l. FLRJ-MP, št. 5/63.

7. Sporazum za izvrševanje Konvencije o socialnem zavarovanju med Vlado FLR Jugoslavije in Vlado LR Poljske, z dne 16.01.1958; Beograd, 12.11.1961; obj. SFRJ. 8/62.
                      
8. Sporazum o vzajemnem priznavanju enakopravnosti šolskih spričeval in visokošolskih diplom, pridobljenih v obeh državah; Beograd, 15.09.1978; obj. v Ur.l. SFRJ-MP, št. 11/79.

9. Konzularna konvencija med Zveznim izvršnim svetom Skupščine SFR Jugoslavije in Vlado LR Poljske;  Varšava, 02.12.1982; obj. v Ur.l. SFRJ-MP, št.9/84.