Veleposlaništvo RS Varsava /Gospodarsko področje /Poslovno in investicijsko okolje /

Poslovno in investicijsko okolje

Poljska

Poljska je velika država s številnimi priložnostmi za sodelovanje na področju gospodarstva. Administrativno je razdeljena na 16 vojvodstev (regij), 379 okrožij in 2.487 občin oziroma lokalnih skupnosti. Vojvodstva na podlagi svojih razvojnih načrtov in možnosti spodbujajo razvoj različnih gospodarskih panog.

Poljska agencija za tuje investicije še posebej izpostavlja možnosti investiranja v naslednje perspektivne sektorje: avtomobilski, letalska industrija, strojna in jeklarska industrija, storitveni centri, razvoj in raziskave, informacijska tehnologija, telekomunikacije, energetika, biotehnologija, elektronika, trg gospodinjskih aparatov, gradnja ladij (plovil-jaht), obnovljivi viri energije. V zadnjem času pa se Poljska vse bolj usmerja na področje digitalizacije, za kar namenja tudi znatna finančna sredstva. Poljska izredno veliko naporov usmerjajo v inovativnost ter si prizadevajo pritegniti inovativna podjetja iz vseh sektorjev gospodarstva. Posebne spodbude namenjajo mladim in perspektivnim start-up podjetjem.

Poljska agencija za tuje investicije nudi investitorjem brezplačno pomoč pri iskanju najboljše lokacije za investiranje, pri iskanju partnerjev, kakor tudi dobaviteljev, podjetnikom namenja različne spodbude ter podporo v celotnem investicijskem procesu.

Tuji investitorji vidijo prednosti Poljske kot lokacije za njihove investicije v dobro izobraženi in usposobljeni delovni sili, ki je relativno cenejša kot v primerljivih evropskih državah. Privlačnost Poljske za tuje investitorje pa se kaže tudi v bližini najpomembnejših trgov, politični stabilnosti ter v velikosti države.

Poljska izredno veliko sredstev namenja za izgradnjo infrastrukture na vseh področjih. Po celotnem ozemlju države se gradijo številne avtoceste, železnice, napoveduje se tudi izgradnja novega letališča v Varšavi ter železniškega vozlišča, s čimer si Poljaki želijo postati transportni "hub" za med-kontinentalne povezave v tem delu Evrope. S temi velikimi projekti se na Poljskem odpirajo možnosti za številna slovenska podjetja, ki razpolagajo z znanjem, predvsem na področju opremljanja teh objektov. Slovenska podjetja lahko sodelujejo samostojno oz. v sodelovanjem s poljskimi ali tujimi partnerji, pri čemer si zagotovijo učinkovitejše sodelovanje na javnih razpisih, kjer imajo domača podjetja nemalokrat prednost zaradi dobrega poznavanja svojega poslovnega okolja.

Poljski trg je izredno velik saj šteje skoraj 40 milijonov prebivalcev, kar že s svojo velikostjo ponuja številne možnosti za živahno trgovanje. Poudarjamo pa, da so Poljaki izredno cenovno občutljivi, zahtevni pa so tudi glede kakovosti proizvodov, saj so na tem trgu prisotne že vse svetovne multinacionalke s svojo pestro ponudbo.

 

Estonija

Estonsko poslovno okolje odlikuje izredno izobražena in usposobljena delovna sila, nadpovprečna prisotnost in implementacija digitalizacije na vseh področjih in v vseh sferah gospodarstva in življenja. Estonsko poslovno okolje je izredno prijazno in konkurenčno, kar Estonijo uvršča v sam vrh držav, ki so privlačne za tuje investitorje.

Estonija se prilagaja podjetjem, ki imajo globalne ambicije za svoje poslovanje. Po številnih ocenah analitikov se država uvršča v sam svetovni vrh držav glede usposobljenosti človeških virov, digitalnih zmogljivosti in enostavnosti poslovanja.

V Estoniji svoj prostor najdejo tako velike multinacionalke, kakor tudi mlada, tehnološko-inovativna start-up podjetja s svojimi inovativnimi projekti.

Konkurenčno gospodarstvo Estonije poganjajo številne multinacionalke, ki prispevajo k visoki gospodarski rasti ter so obenem svetovni "hub" v sektorju industrijskih in globalnih poslovnih storitev in dobavne verige ter vodilni svetovni proizvajalci na področju  informacijsko-telekomunikacijskih storitev (IKT) ter njihove uporabe v vseh sektorjih gospodarstva, tudi na področju robotike. S tem ko področje IKT postaja gonilna sila vsega razvoja, ima Estonija edinstvene možnosti in priložnosti glede znanja in poslovanja na področju digitalizacije, kar pa je izredno dobro podprto tudi s strani pristojnih vladnih institucij.

Estonija se v svetovnem merilu uvršča v eno izmed najbolj digitaliziranih držav ter s svojo programsko, kakor tudi strojno opremo na tem področju ponuja edinstveno kombinacijo nadarjenosti, prijaznega poslovnega okolja in inovacij. Konceptu dela in poslovanja na tem področju zaupajo že številne svetovne organizacije (npr. Kuehne + Nagel in NATO).

Estonija na področje raziskav in razvoja vključuje akademsko sfero, različne poslovne pospeševalnike in kompetenčne centre, kakor tudi mednarodne strokovnjake.

Zaradi vsega omenjenega je Estonija tudi ena izmed pionirskih držav na področju "Industrije 4.0", ki vključuje vse navedene prednosti, s katerimi razpolaga Estonija, kot so: high-tech sistemi in tehnologije, področje Cyber- Security, industrijske avtomatizacije in robotike. 

Estonija ima ničelni davek na zadržani dohodek in re-investirani dobiček. Obenem se Estonija ponaša z izobraženo delovno silo ter prijaznim poslovnim okoljem, ki omogoča pospešen razvoj ter hitro komercializacijo proizvedenih izdelkov.

Investiranje v Estoniji:
https://investinestonia.com/

Kako odpreti podjetje:
https://www.estoniancompanyregistration.com/how-to-start-estonian-company/
https://www.eu-startups.com/2019/01/10-estonian-startups-to-watch-in-2019-and-beyond/

 

Litva

Litovsko poslovno okolje odlikuje visoko izobražena in motivirana delovna sila, enostaven sistem odpiranja novih podjetij, ki omogoča registracijo novega podjetja  v enem dnevu. To omogoča poslovna zakonodaja, ki je podjetjem izredno prijazna. Sistem so ustanavljali s podporo Fincev, zato je to področje v celoti povzeto po finskem načinu delovanja.

Zakonodaja glede poslovanja podjetij je jasna, racionalna, obenem pa je tudi litovski političen sistem stabilen in predvidljiv.  Litva ponuja kakovostno delovno silo, ki je stroškovno ugodna, kar je njihova komparativna prednost pri privabljanju tujih investitorjev. Litva ima tudi dobro geografsko pozicijo ter razmeroma dobro razvito logistiko, vključno z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami (IKT).   

Poslovni sistem, ki podpira inovacije, raziskave in razvoj, neguje tudi nadarjenost posameznikov in podpira rast. Litva zavzema zelo visoko mesto med vsemi državami glede inovativnosti in posledično tudi investicij v inovativne sektorje gospodarstva. Poslovno okolje Litve spodbuja investicije v številne sektorje, v nadaljevanju navajamo zgolj nekaj najpomembnejših ter obenem tudi trenutno najbolj zanimivih, kot so: globalne poslovne storitve na področju financ in zavarovalništva, IKT sektor, poslovne storitve za proizvodna podjetja – predvsem izdelovanje avtomobilskih komponent, industrijskih strojev, rezervnih delov za letalske tehnologije.

Kar se tiče ustanovitve podjetja v Litvi je postopek zelo preprost in hiter, preko spleta, v kolikor ustanovitelj podjetja razpolaga z vso potrebno dokumentacijo.

Litva ima tudi šest prosto-ekonomskih con, v katerih velja poseben davčni režim ter davčne olajšave. Proste ekonomske cone se nahajajo v gospodarskih središčih države in zagotavljajo dobre osnove za razvoj poslovanja, pri čemer so investitorjem, ki gradijo v teh območjih na voljo fizične, kakor tudi finančne spodbude in olajšave. Država nudi tudi pravno pomoč in ostale storitve, ki jih investitor potrebuje pri ustanavljanju podjetja v prosto-ekonomskih conah.

Svetovna banka je v svojem poročilu za leto 2018 Litvo uvrstila na 14. mesto glede enostavnosti poslovanja.

Povezave na uporabne spletne strani:
https://investlithuania.com/
https://www.startuplithuania.com/
https://www.siliconrepublic.com/start-ups/vilnius-startups-lithuania-2018