Veleposlaništvo RS Varsava /Konzularne informacije /Volitve/Referendumi /

Volitve in referendumi

Splošna navodila za volilne upravičence

Glasovanje izseljencev (osebe s stalnim prebivališčem v tujini)

Izseljenci (slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Republiki Poljski) na naslove stalnega prebivališča prejmejo obvestilo o razpisanih volitvah ali referendumu in načinih uresničevanja volilne pravice.

Izseljenci lahko uresničujejo volilno pravico:
- na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Varšavi, 
- po pošti (vsi volivci s stalnim prebivališčem na Poljskem bodo na svoj naslov prejeli tudi glasovnico in volilno karto z navodili) ali
- v Republiki Sloveniji (če se v času volitev nahajajo v Sloveniji) na posebej za ta namen odprtih voliščih - volišča OMNIA.

Tisti izseljenci, ki želijo glasovati na volišču OMNIA, morajo svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji oziroma upravni enoti najkasneje 5 dni pred dnevom glasovanja.


Glasovanje zdomcev (osebe z začasnim prebivališčem v tujini)

Zdomci (državljani z začasnim prebivališčem v tujini) lahko uresničujejo volilno pravico na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Varšavi, po pošti ali na svojem volišču v Republiki Sloveniji.

Zdomci, ki želijo voliti na veleposlaništvu ali po pošti morajo svojo namero najkasneje 30 dni pred dnevom glasovanja, sporočiti Državni volilni komisiji po pošti, faksu ali e-pošti.


Potrjevanje obrazcev podpore

Skladno z določbami Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, štev. 109/06-uradno prečiščeno besedilo, 54/07) lahko kandidate za poslanke in poslance v državni zbor predlagajo politične stranke in volivci.

Na podlagi 47. člena ZVDZ-UPB1 lahko svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu dajo tudi tisti volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini. Podpisani obrazec podpore volivec podpiše pred uradno osebo veleposlaništva v Varšavi. Volivec nato potrjen obrazec podpore sam pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu v RS.


Vložitev podpore zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma

V skladu s 16. b. členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, lahko volivci svojo podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma podajo tudi pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije.

Zainteresirani volivci obrazec podpore dobijo na veleposlaništvu, volivec ga izpolni z osebnimi podatki in ga podpiše pred uslužbencem DKP (v primeru, da volivec prinese že podpisan obrazec, ga mora ponovno podpisati pred uslužbencem DKP). Uslužbenec DKP, z vpogledom v osebni dokument, volivca identificira in potrdi verodostojnost njegovega podpisa. Izpolnjen in potrjen obrazec podpore se volivcu vrne.

Volivec nato v roku, ki je določen za vsak referendum posebej, pravilno izpolnjen in podpisan obrazec sam posreduje predlagatelju referenduma. Naslov za pošiljanje obrazcev lahko volivci za vsak posamezen referendum pridobijo na veleposlaništvu.