Veleposlaništvo RS Varsava /Konzularne informacije /Sklenitev zakonske zveze na Poljskem /

Potrdilo, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze na Poljskem

Za sklenitev zakonske zveze na Poljskem slovenski državljani ob izpisku iz matičnega registra o rojstvu in veljavnem osebnem dokumentu pristojnemu poljskemu organu predložijo še potrdilo, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini (Nulla osta), ki ga izda veleposlaništvo.

Za izdajo potrdila, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini je na veleposlaništvu potrebno predložiti:

a) vlogo
Na vpogled pa tudi:
b) osebni dokument obeh bodočih zakoncev, iz katerih so razvidni osebni podatki in državljanstvo
c) (izvirnik) potrdila upravne enote o samskem stanu
d) če slovenski državljan ni polnoleten, mora predložiti tudi potrdilo CSD, da lahko sklene zakonsko zvezo (predčasna opravilna sposobnost).

Stranka za izdajo potrdila poravna konzularno takso v znesku 38,00 EUR.

Po poroki v tujini je potrebna tudi priglasitev poroke slovenskim organom, lahko preko veleposlaništva. Zadostuje (izvirnik) izpisek iz matične knjige porok, ki ga izda občina, v kateri je bila poroka sklenjena, skupaj z izjavo o uporabi osebnega imena v pravnem prometu Republike Slovenije po sklenitvi zakonske zveze.