Veleposlaništvo RS Varsava /Konzularne informacije /Overitve /

OVERITVE

Diplomatsko - konzularna predstavništva Republike Slovenije opravljajo overitve podpisov na zasebnih listinah in rokopisih ter overitve istovetnosti prepisov in fotokopij.
Z overitvijo se na javni listini potrdi verodostojnost podpisa osebe, ki je listino podpisala, in verodostojnost odtisa žiga na njej. Z overitvijo se ne potrjuje resničnosti vsebine listine. Listina, podpis ali rokopis, katerih vsebina je nedopustna in v nasprotju z normami javnega reda, se ne overijo.
Na zasebni listini se potrdi verodostojnost podpisa tistega, ki je listino podpisal.
Veleposlaništvo nima notarskih pooblastil, zato ne overja listin, za katere je potrebna sodna oz. notarska overitev (npr. listine iz katerih izhaja zemljiškoknjižni vpis/sprememba).
Na veleposlaništvu je mogoče overiti podpis na dokumentu (npr. na pooblastilu, pogodbi), overiti prevod ter overiti kopijo dokumenta. Podati je potrebno vlogo.
Prosimo, da se pri slovenskih organih, katerim je listina namenjena, predhodno pozanimate ali overitev opravljena pri veleposlaništvu zadostuje.

Overitev osebnega podpisa na zasebni listini
Stranka osebno prinese originalni dokument na veleposlaništvo. S seboj prinese še osebni dokument (osebna izkaznica, potni list). Lahko se podpiše pred uradno osebo ali pa podpis na dokumentu prizna kot svojega.

Konzularna taksa znaša 19€.
 
Overitev kopije
Stranka na veleposlaništvo prinese originalni dokument (veleposlaništvo naredi kopijo dokumenta na posebnem za to namenjenem obrazcu) ter osebni dokument (osebna izkaznica, potni list).
 
Konzularna taksa znaša 14€ za prvo stran, vsaka naslednja stran je 6€.