Veleposlaništvo RS Varsava /Konzularne informacije /Konzularne takse /

Takse so posodobljene na podlagi objave v Uradnem listu Republike Slovenije št. 32/16, v katerem je bil dne 6.5.2016 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah, ki je začel veljati 21.5.2016.

Vloga

EUR

Vloga – če ni druge takse

13

Naslednja vloga v isti zadevi

6

 

 

Vročitev

EUR

Vročitev – v Evropi

6

Vročitev – izven Evrope

13

 

 

Državljanstvo

EUR

Sprejem v državljanstvo

354

Odpust iz državljanstva

354

Ugotovitev državljanstva

181

Priglasitev v državljanstvo do 36. leta + vročitev

19

 

 

Prijava in odjava prebivališča

takse prosto

Vpis novega stalnega prebivališča v potni list

takse prosto

 

 

Potrdila, izpiski

EUR

naknadni vpis matičnih dejstev – posredovanje dokumentov v RS (po uradni dolžnosti)

takse prosto

Pridobitev izpiskov iz matičnih knjig iz RS in vročitev stranki

13+vročitev

Pridobitev izpiskov iz tujine (taksa + vročitev + plačilo tujim organom)

13+vročitev

Posredovanje izjave o spremembi imena po poroki, če ta ni razviden iz PMK (taksa + vročitev)

19

Pridobitev potrdila o samskem stanu (taksa + vročitev)

19

Izdaja potrdila o živetju slovenskega državljana

takse prosto

Vloga za spremembo osebnega imena z odločbo

55

Naslednja vloga za spremembo osebnega imena

110

Izdaja potrdil za DDV in carinskih potrdil

35

Spremnica za prenos posmrtnih ostankov

14

Sestava pooblastila v upravnem postopku

14

Sestava druge listine ali potrdila na zahtevo stranke

38

Sprejem in obdelava vloge SIGENCA

13

 

 

Overitve

EUR

Prepis ali fotokopija, narejena na DKP + overitev, prva stran

14

Prepis ali fotokopija, narejena na DKP – vsaka naslednja stran

6

Overitev potrdila o živetju tujega državljana

19

Overitev fotokopije (naredi stranka) prva stran

14

Overitev fotokopije (naredi stranka) – vsaka naslednja stran

6

Overitev prevoda

14

Prevod in overitev prevoda na stran (naredi DKP)

35

Overitev potrdila o zdravstveni neoporečnosti

24

Overitev potrdila o poreklu blaga, overitev računov ali druge listine, s katero se potrjuje poreklo blaga ali upravičenost blaga do porekla ali imena

45

Overitev podpisa na zasebni listini

19

Overitev tujega uradnega podpisa in pečata (deponiranega)

14

 

 

Potni list

EUR

Vloga za izdajo potnega lista

6

Potni list z veljavnostjo 1 leto + vloga

47

Potni list z veljavnostjo 3 let + vloga

57

Potni list z veljavnostjo 5 let + vloga

76

Potni list z veljavnostjo 10 let + vloga

115

Potni list za vrnitev v SLO in EU

19

Potni list za tujce

64

Vpis novega naslova v veljaven potni list

takse prosto

Naznanitev pogrešitve potnega lista

takse prosto

 

 

Osebna izkaznica

EUR

Osebna izkaznica z veljavnostjo 1 leto + vloga

37

Osebna izkaznica z veljavnostjo 3 let + vloga

44

Osebna izkaznica z veljavnostjo 5 let + vloga

60

Osebna izkaznica z veljavnostjo 10 let + vloga

76

Vloga za izdajo osebne izkaznice

6

Naznanitev pogrešitve osebne izkaznice

takse prosto

 

 

Vizumi

EUR

Vizum D

77

Pritožba za zavrnitev vizuma

153