Veleposlaništvo RS Varsava /Konzularne in upravne zadeve /Izguba/odtujitev potne listine in osebne izkaznice /

Če na Poljskem izgubite, pogrešite ali so vam ukradli vaš potni list ali osebno izkaznico, se obrnite na naše veleposlaništvo, kjer vam lahko izdamo potni list za vrnitev v Republiko Slovenijo.

Pred postopkom izdaje potnega lista za vrnitev je potrebno izgubo, pogrešitev ali tatvino prijaviti na lokalni policijski postaji, ki vam izda potrdilo o prijavi izgube ali kraje.

Za potni list za vrnitev je potrebno na veleposlaništvu predložiti:
- (izvirnik) potrdilo policije o prijavi izgube oz. kraje dokumenta,
- fotografijo
- plačati konzularno takso v višini 19 €.

Veleposlaništvo pred izdajo potnega lista za vrnitev izvede identifikacijo osebe. Priporočamo vam, da si pred odhodom v tujino priskrbite overjeno fotokopijo potnega lista oziroma osebne izkaznice (katero hranite ločeno od originalnega dokumenta).

Potni list za vrnitev je namenjen vrnitvi v Slovenijo oz. državo stalnega ali začasnega bivališča in je časovno omejen za termin in pot potovanja domov, ki ju boste navedli.

Državljani RS se v državah, kjer ni diplomatsko-konzularnega predstavništva Slovenije, za pomoč lahko obrnejo na veleposlaništvo katerekoli druge članice EU, ki ima sedež v tej državi. Slovenija v Litvi, Latviji in Estoniji  nima rezidenčnega veleposlaništva, kar pomeni, da lahko slovenskemu državljanu potovalni dokument za vrnitev v Slovenijo (Emergency Travel Document) izda katerokoli veleposlaništvo članice EU, ki ima sedež v baltskih državah.

Veleposlaništvo RS v Varšavi bo slovenskemu državljanu v postopku izdaje Emergency Travel Document nudilo vso potrebno pomoč, vzpostavilo stik z veleposlaništvom države EU in pomagalo pri identifikaciji osebe v postopku.

Pomoč pri zbiranju sredstev za vrnitev v Slovenijo
Veleposlaništvo lahko naveže stik s sorodniki ali prijatelji državljana, ki nima zadostnih finančnih sredstev za vrnitev v Slovenijo, če so ti pripravljeni poslati denar ali financirati vozovnico.
Veleposlaništvo posamezniku denarja ne more dati/ posoditi. Sorodniki ali prijatelji lahko nakažejo sredstva na transakcijski račun Veleposlaništva RS v Varšavi ali Ministrstva za zunanje zadeve RS. Za podrobnejše informacije o postopku nakazila se obrnite na veleposlaništvo.

Obstaja tudi možnost nakazilo preko sistema Western Union. Sorodniki ali prijatelji nakažejo denar na pošti ali preko pisarne Western Uniona v Sloveniji, ki se po prejemu šifre prenosa lahko takoj dvigne v kateri koli pisarni Western Uniona na Poljskem ali v baltskih državah. Več informacij na www.westernunion.com.