Veleposlaništvo RS Varsava /Konzularne informacije /Izguba/odtujitev potne listine in osebne izkaznice /

Izguba/odtujitev potne listine in osebne izkaznice

Če na Poljskem izgubite, pogrešite ali so vam ukradli vaš potni list ali osebno izkaznico, se obrnite na naše veleposlaništvo, kjer vam lahko izdamo potni list za vrnitev v Republiko Slovenijo.

Pred postopkom izdaje potnega lista za vrnitev je potrebno izgubo, pogrešitev ali tatvino prijaviti na lokalni policijski postaji, ki vam izda potrdilo o prijavi izgube ali kraje.

Za potni list za vrnitev je potrebno na veleposlaništvu predložiti:
- (izvirnik) potrdilo policije o prijavi izgube oz. kraje dokumenta,
- fotografijo
- plačati konzularno takso v višini 19 €.

Veleposlaništvo pred izdajo potnega lista za vrnitev izvede identifikacijo osebe. Priporočamo vam, da si pred odhodom v tujino priskrbite overjeno fotokopijo potnega lista oziroma osebne izkaznice (katero hranite ločeno od originalnega dokumenta).

Potni list za vrnitev je namenjen vrnitvi v Slovenijo oz. državo stalnega ali začasnega bivališča in je časovno omejen za termin in pot potovanja domov, ki ju boste navedli.

Državljani RS se v državah, kjer ni diplomatsko-konzularnega predstavništva Slovenije, za pomoč lahko obrnejo na veleposlaništvo katerekoli druge članice EU, ki ima sedež v tej državi. Slovenija v Litvi, Latviji in Estoniji  nima rezidenčnega veleposlaništva, kar pomeni, da lahko slovenskemu državljanu potovalni dokument za vrnitev v Slovenijo (Emergency Travel Document) izda katerokoli veleposlaništvo članice EU, ki ima sedež v baltskih državah.

Veleposlaništvo RS v Varšavi bo slovenskemu državljanu v postopku izdaje Emergency Travel Document nudilo vso potrebno pomoč, vzpostavilo stik z veleposlaništvom države EU in pomagalo pri identifikaciji osebe v postopku.

Pomoč pri zbiranju sredstev za vrnitev v Slovenijo
Veleposlaništvo lahko naveže stik s sorodniki ali prijatelji državljana, ki nima zadostnih finančnih sredstev za vrnitev v Slovenijo, če so ti pripravljeni poslati denar ali financirati vozovnico.
Veleposlaništvo posamezniku denarja ne more dati/ posoditi. Sorodniki ali prijatelji lahko nakažejo sredstva na transakcijski račun Veleposlaništva RS v Varšavi ali Ministrstva za zunanje zadeve RS. Za podrobnejše informacije o postopku nakazila se obrnite na veleposlaništvo.

Obstaja tudi možnost nakazilo preko sistema Western Union. Sorodniki ali prijatelji nakažejo denar na pošti ali preko pisarne Western Uniona v Sloveniji, ki se po prejemu šifre prenosa lahko takoj dvigne v kateri koli pisarni Western Uniona na Poljskem ali v baltskih državah. Več informacij na www.westernunion.com.