Ambasada Republiki Słowenii /O Ambasadzie /Ambasador /

Ambasador

Ambasador Božena Forštnarič Boroje przekazała listy uwierzytelniające Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie w dniu 12 września 2018. Przed objęciem kierownictwa ambasady w Rzeczypospolitej Polskiej była dyrektorem Departamentu Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii (2016-2018). Karierę dyplomatyczną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczęła w roku 2004, kiedy to między innymi pełniła funkcję dyrektora Departamentu Prawa Międzynarodowego (2015), była zastępcą ambasadora w Ambasadzie RS w Ankarze (2012-2015) i w Ambasadzie RS w Canberze (2005-2009). Przed zatrudnieniem w ministerstwie  pracowała w Kancelarii Premiera RS (2003-2004) oraz w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Spraw Socjalnych (1999-2002).

Na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lublanie ukończyła studia licencjackie i magisterskie w dziedzinie prawa. Mówi po angielsku, niemiecku i chorwacku/serbsku.

Urodziła się w roku 1973 w Murskiej Sobocie. Jest mężatką i ma jedną córkę.