Veleposlaništvo RS Varsava /Gospodarsko področje /Poljska /

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Poljsko

Blagovna menjava med Slovenijo in Poljsko je v letu 2019 znašala preko 1,9 milijarde EUR, pri čemer je izvoz dosegel 921,1 milijonov EUR ter uvoz 821,9 milijonov EUR. Celotna blagovna menjava v letu 2019 tako dosega 5 % povečanje glede na predhodno obdobje 2018 ter Poljsko uvršča na 8. mesto med vsemi državami partnericami, s katerimi posluje Slovenija.

Izvoz je v proučevanem letu 2019 porastel za 7,2 % glede na primerljivo leto 2018 ter se uvršča na 7. mesto med vsemi državami, uvoz pa je rasel po stopnji 2,7 % ter se uvršča na 10. mesto glede na vse ostale države, s katerimi Slovenija izvaja blagovno menjavo.

Trend rasti je prisoten tako pri izvozu, kakor tudi uvozu, pri čemer je blagovna menjava  izredno uravnotežena, saj je suficit med slovenskim izvozom ter uvozom v letu 2019 znašal samo 65,8 milijonov EUR.

K tako uravnoteženi stopnji blagovne menjave med državama, prispevajo tudi slovenska podjetja, ki imajo svojo proizvodnjo na Poljskem in svoje izdelke izvažajo iz Poljske nazaj v Slovenijo. Tudi sicer se iz in na Poljsko izvažajo oziroma uvažajo podobni izdelki in blago, gre zgolj za rahlo zamenjano zaporedje menjave blaga na izvozni in uvozni strani. Predmet blagovne menjave so različni stroji, električna in elektronska oprema, vozila ter rezervni deli, plastika in različni izdelki iz plastike ter mineralna goriva in olja, kakor tudi pohištvo in svetila (slednje predvsem na izvozni strani).

V letu 2019 smo na Poljsko izvozili za 114 milijonov EUR storitev in uvozili za 87 milijonov EUR. Skupni znesek storitvene menjave v letu 2019 je znašal 201,0 milijon EUR ter predstavlja 5,8 % povečanje glede na predhodno leto 2018.

Posebno pozornost gre nameniti sodelovanju, usmerjenem na področja, ki so državama komplementarna in kjer se lahko dosega visoka dodana vrednost. Izpostavljamo predvsem naslednje gospodarske sektorje: avtomobilska industrija, IKT, pametna mesta, inovativnost, High–tech, industrija 4.0 ter proizvodnja (določene) medicinske opreme ter pripomočkov.

Več informacij: https://www.izvoznookno.si/drzave/poljska/predstavitev-drzave/