Veleposlaništvo RS Varsava /Gospodarsko področje /Poljska /

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Poljsko

Blagovna menjava med Slovenijo in Poljsko je v letu 2020 znašala preko 1,89 milijarde EUR, pri čemer je izvoz dosegel 993,2 milijonov EUR ter uvoz 902,4 milijonov EUR. Celotna blagovna menjava v letu 2020 se je zmanjšala za 1 % glede na predhodno obdobje 2019 kar Poljsko uvršča na 8. mesto med vsemi državami partnericami, s katerimi posluje Slovenija.

Izvoz je v proučevanem letu 2020 porastel za 1 % glede na primerljivo leto 2019 ter se uvršča na 7. mesto med vsemi državami, uvoz pa je padel za 2 % ter se uvršča na 10. mesto glede na vse ostale države, s katerimi Slovenija izvaja blagovno menjavo.

Glede na razmere v gospodarstvu povezane s pandemijo Covid-19 je v 2020 Poljska ostala ena izmed držav partneric s katerimi je bilo kljub spremenjenim razmeram na trgu zaznati kontinuiteto blagovne menjave. Blagovna menjava je ostala izredno uravnotežena (kot je bila v 2019), saj je suficit med slovenskim izvozom ter uvozom v letu 2020 znašal samo 90,77 milijonov EUR.

K tako uravnoteženi stopnji blagovne menjave med državama, prispevajo tudi slovenska podjetja, ki imajo svojo proizvodnjo na Poljskem in svoje izdelke izvažajo iz Poljske nazaj v Slovenijo. Tudi sicer se iz in na Poljsko izvažajo oziroma uvažajo podobni izdelki in blago. Predmet blagovne menjave so različni stroji, električna in elektronska oprema, vozila ter rezervni deli, plastika in različni izdelki iz plastike ter mineralna goriva in olja, kakor tudi pohištvo in svetila (slednje predvsem na izvozni strani).

Posebno pozornost gre nameniti sodelovanju, usmerjenem na področja, ki so državama komplementarna in kjer se lahko dosega visoka dodana vrednost. Izpostavljamo predvsem naslednje gospodarske sektorje: avtomobilska industrija, IKT, pametna mesta, inovativnost, High–tech, industrija 4.0 ter proizvodnja (določene) medicinske opreme ter pripomočkov.

Več informacij: https://www.izvoznookno.si/drzave/poljska/predstavitev-drzave/