Veleposlaništvo RS Varsava /Gospodarsko področje /Poljska /

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Poljsko

Blagovna menjava med Slovenijo in Poljsko je v letu 2018 znašala več kot 1,8 milijarde EUR, pri čemer je izvoz dosegel 920,4 milijonov EUR ter uvoz 897,1 milijonov EUR. Celotna blagovna menjava v letu 2018 tako dosega 8,1 % povečanje glede na predhodno obdobje 2017 ter Poljsko uvršča na 7. mesto med vsemi državami partnericami, s katerimi posluje Slovenija.

Izvoz je v proučevanem letu 2018 porastel za 6 % glede na primerljivo leto 2017 ter se uvršča na 8. mesto med vsemi državami, uvoz pa je rasel po stopnji 10,3% ter se uvršča na 6. mesto glede na vse ostale države, s katerimi Slovenija izvaja blagovno menjavo.

Trend rasti je prisoten tako pri izvozu, kakor tudi uvozu, vendar opažamo, da uvoz blaga iz Poljske raste po višji stopnji (10,3%), kot pa izvoz (6%), s čemer postaja blagovna menjava  izredno uravnotežena, saj je suficit med slovenskim izvozom ter uvozom v letu 2018 znašal samo 21.2 milijonov EUR.

Pri tem je potrebno omeniti, da k povečani stopnji rasti uvoza, prispevajo tudi slovenska podjetja, ki imajo svojo proizvodnjo na Poljskem ter nato svoje izdelke izvažajo iz Poljske nazaj v Slovenijo. Tudi sicer se iz in v Poljsko uvažajo oziroma izvažajo podobni izdelki in blago, gre zgolj za rahlo zamenjano zaporedje menjave blaga na uvozni in izvozni strani. Gre za različne stroje, električno in elektronsko opremo, vozila ter rezervne dele, plastiko in različne izdelke iz plastike ter mineralna goriva in olja, kakor tudi pohištvo in svetila (slednje predvsem na izvozni strani).

Posebno pozornost gre nameniti sodelovanju usmerjenem na področja, ki so državama komplementarna in kjer se lahko dosega visoka dodana vrednost. Izpostavljamo predvsem naslednje gospodarske sektorje: avtomobilska industrija, IKT, pametna mesta, inovativnost, High–tech, industrija 4.0 ter proizvodnja (določene) medicinske opreme ter pripomočkov.

Več informacij: https://www.izvoznookno.si/drzave/poljska/predstavitev-drzave/