Veleposlaništvo RS Varsava /Gospodarsko področje /Estonija /

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Estonijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Estonijo je v preteklem letu 2019 znašala 90,7 milijonov EUR, kar to baltsko državo umešča na 48. mesto med vsemi državami (izboljšanje za 4 mesta glede na leto 2018), s katerimi posluje Slovenija. Pri Estoniji beležimo 19,9 % porast obsega celotne blagovne menjave v letu 2019, v primerjavi z letom 2018. Obenem ima Slovenija pri menjavi z Estonijo 47,4 milijonov EUR blagovnega presežka, kar je zelo veliko glede na razmerje med izvozom in uvozom, ki ga dosega s to najbolj oddaljeno baltsko državo.

Izvoz Slovenije v Estonijo je v letu 2019 dosegel 69,1 milijonov EUR ter predstavlja 11,7 % povečanje glede na predhodno leto 2018, kar Estonijo uvršča na 44. mesto med vsemi državami, v katere izvaža Slovenija.
Uvoz blaga iz Estonije je v letu 2019 dosegel 21,6 milijonov EUR ter predstavlja 56,8 % porast glede na predhodno leto 2018.

Uvoz blaga iz Estonije v Slovenijo uvršča to baltsko državo na 53. mesto med vsemi državami Slovenije na strani uvoza.

Slovenija v Estonijo izvaža največ naslednjih proizvodov: vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, farmacevtske proizvode, električne stroje in opremo ter njihove dele in aparate, oblačila in pribor za oblačila, les in izdelke iz lesa in jedrske reaktorje, kotle, stroje in mehanske naprave.

Slovenija je v letu 2019 iz Estonije uvozila največ naslednjih izdelkov: jedrske reaktorje, kotle, stroje in mehanske naprave, električne stroje in opremo ter njihove dele, celulozo, papir, ekstrakte za strojenje ali barvanje, tkanine in njihove derivate, barve, les in lesne izdelke, pohištvo, posteljnino, žimnice in ostalo. 

V letu 2019 smo v Estonijo izvozili za 10 milijonov EUR storitev in uvozili za 7 milijonov EUR. Skupni znesek storitvene menjave v letu 2019 je znašal 17,0 milijonov ter predstavlja 15 % povečanje glede na predhodno leto 2018.

Več informacij: https://www.izvoznookno.si/drzave/estonija/predstavitev-drzave/