Veleposlaništvo RS Varsava /Gospodarsko področje /Estonija /

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Estonijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Estonijo je v preteklem letu 2020 znašala 60,5 milijonov EUR, kar to baltsko državo umešča na 57. mesto med vsemi državami (padec za 9 mest glede na leto 2019), s katerimi posluje Slovenija. Pri Estoniji beležimo 33 % padec obsega celotne blagovne menjave v letu 2020, v primerjavi z letom 2019. Obenem ima Slovenija pri menjavi z Estonijo 28 milijonov EUR blagovnega presežka, kar je veliko glede na razmerje med izvozom in uvozom, ki ga dosega s to najbolj oddaljeno baltsko državo.

Izvoz Slovenije v Estonijo je v letu 2020 dosegel 44,3 milijonov EUR ter predstavlja 36 % zmanjšanje glede na predhodno leto 2019, kar Estonijo uvršča na 52. mesto med vsemi državami, v katere izvaža Slovenija.

Uvoz blaga iz Estonije je v letu 2020 dosegel 16,2 milijonov EUR ter predstavlja 25 % znižanje glede na predhodno leto 2019. Uvoz blaga iz Estonije v Slovenijo uvršča to baltsko državo na 55. mesto med vsemi državami Slovenije na strani uvoza.

Slovenija v Estonijo izvaža največ naslednjih proizvodov: farmacevtske proizvode, vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, oblačila in pribor za oblačila, optični in fotografski material, električne stroje in opremo ter njihove dele in aparate in jedrske reaktorje, kotle, stroje in mehanske naprave.

Slovenija je v letu 2020 iz Estonije uvozila največ naslednjih izdelkov: celulozo, papir, električne stroje in opremo ter njihove dele, jedrske reaktorje, kotle, stroje in mehanske naprave, farmacevtske proizvode, pohištvo ter les in lesne izdelke.

Več informacij: https://www.izvoznookno.si/drzave/estonija/predstavitev-drzave/