Veleposlaništvo RS Varsava /Gospodarsko področje /Estonija /

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Estonijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Estonijo je v preteklem letu 2018 znašala 75,7 milijonov EUR, kar to baltsko državo umešča na 52. mesto izmed vseh držav, s katerimi posluje Slovenija. Pri Estoniji beležimo 26,4 % porast obsega celotne blagovne menjave v letu 2018 v primerjavi z letom 2017. Obenem ima Slovenija pri menjavi z Estonijo 38 milijonov EUR blagovnega presežka, kar je zelo veliko glede na razmerje med izvozom in uvozom, ki ga dosega s to najbolj oddaljeno baltsko državo.

Izvoz Slovenije v Estonijo je v letu 2018 dosegel 61,6 milijonov EUR ter predstavlja 21,9 % povečanje glede na predhodno leto 2017, kar Estonijo uvršča na 44. mesto med vsemi državami, v katere izvaža Slovenija.

Uvoz blaga iz Estonije je v letu 2018 dosegel 13,8 milijonov EUR ter predstavlja 51,7 % porast glede na predhodno leto 2017. Uvoz blaga iz Estonije v Slovenijo uvršča to baltsko državo na 56. mesto med vsemi državami Slovenije na strani uvoza.

V letu 2018 je Slovenija v Estonijo izvažala največ naslednjih proizvodov: vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil (37%), farmacevtske proizvode (23%), električne stroje in opremo ter njihove dele in aparate (6%), oblačila in pribor za oblačila (6%), les in lesne izdelke (5%), jedrske reaktorje, kotle, stroje in mehanske naprave (5%) (vir: SURS, marec 2019).

Slovenija je v letu 2018 iz Estonije uvozila največ naslednjih izdelkov: jedrske reaktorje, kotle, stroje in mehanske naprave (23%), električne stroje in opremo ter njihove dele (14%), celulozo, papir (10%), ekstrakte za strojenje ali barvanje, tkanine in njihove derivate, barve (7%), les in lesne izdelke (7%), pohištvo, posteljnino, žimnice (6%) (vir: SURS, marec 2019).

Na področju storitvene menjave z Estonijo, je Slovenija v letu 2017 (zadnji objavljeni podatki) izvozila za 4,9 milijonov EUR storitev – večinoma na področju potovanj, ostalih poslovnih storitev ter transporta. V tem istem letu je Slovenija uvozila za 7,8 milijona EUR storitev, predvsem na področju ostalih poslovnih storitev, transporta, potovanj ter informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij.

Več informacij: https://www.izvoznookno.si/drzave/estonija/predstavitev-drzave/