Veleposlaništvo RS Varsava /Gospodarsko področje /Latvija /

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Latvijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Latvijo je v letu 2019 skupno znašala 52,5 milijonov EUR, kar Latvijo umešča na 63. mesto med vsemi državami, s katerimi posluje Slovenija, pri čemer ima Slovenija v menjavi z Latvijo za 12,4 milijone EUR presežka.

Slovenija v Latvijo že vrsto let zaporedoma izvaža predvsem farmacevtske proizvode ter izdelke z visoko dodano vrednostjo. Tudi na strani uvoza najdemo večinoma podobne proizvode kakor na strani izvoza.

Slovenija je v letu 2019 izvozila v Latvijo za 32,4 milijone EUR različnega blaga, kar to baltsko državo uvršča na 56. mesto med vsemi državami, v katere izvaža Slovenija. Izvoz v letu 2019 predstavlja 7,8 % porast glede na predhodno leto 2018.

Slovenija je iz Latvije v letu 2019 uvozila za 20,1 milijona EUR blaga, kar jo umešča na 55. mesto med vsemi državami, iz katerih uvaža Slovenija. 31,7% porast glede na predhodno leto 2017.

V letu 2019 je Slovenija v Latvijo izvažala največ naslednjih proizvodov: farmacevtski izdelki, jedrski reaktorji, kotli, stroji, mehanske naprave in njihovi deli, električni stroji in oprema ter aparati, les in izdelki iz lesa, železo in jeklo, plastični izdelki in izdelki iz plastičnih mas.

V uvozu izdelkov iz Latvije pa prednjačijo naslednje skupine proizvodov: električni stroji, njihovi deli ter oprema, jedrski reaktorji, kotli in stroji, steklo in stekleni izdelki, les in izdelki iz lesa, žive živali in gnojila.

V letu 2019 smo v Latvijo izvozili za 6 milijonov EUR storitev in uvozili za 11 milijonov EUR. Skupni znesek storitvene menjave v letu 2019 je znašal 17,0 milijon EUR ter predstavlja 5,6 % zmanjšanje glede na predhodno leto 2018.


Več informacij: https://www.izvoznookno.si/drzave/latvija/predstavitev-drzave/