Veleposlaništvo RS Varsava /Gospodarsko področje /Latvija /

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Latvijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Latvijo je v letu 2020 skupno znašala 58,9 milijonov EUR, kar Latvijo umešča na 60. mesto med vsemi državami, s katerimi posluje Slovenija, pri čemer ima Slovenija v menjavi z Latvijo za 20,9 milijonov EUR presežka.

Slovenija v Latvijo že vrsto let zaporedoma izvaža predvsem farmacevtske proizvode ter izdelke z visoko dodano vrednostjo. Tudi na strani uvoza najdemo večinoma podobne proizvode kakor na strani izvoza.

Slovenija je v letu 2020 izvozila v Latvijo za 39,9 milijonov EUR različnega blaga, kar to baltsko državo uvršča na 54. mesto med vsemi državami, v katere izvaža Slovenija. Izvoz v letu 2020 predstavlja 24 % porast glede na predhodno leto 2019.

Slovenija je iz Latvije v letu 2020 uvozila za 19 milijonov EUR blaga, kar jo umešča na 54. mesto med vsemi državami, iz katerih uvaža Slovenija in predstavlja 6 % padec glede na predhodno leto 2019.

V letu 2020 je Slovenija v Latvijo izvažala največ naslednjih proizvodov: farmacevtski izdelki, jedrski reaktorji, kotli, stroji, mehanske naprave in njihovi deli, električni stroji in oprema ter aparati, vozila ter njihovi deli, optični in fotografski material ter plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas.

V uvozu izdelkov iz Latvije pa prednjačijo naslednje skupine proizvodov: električni stroji, njihovi deli ter oprema, jedrski reaktorji, kotli in stroji, steklo in stekleni izdelki, žive živali, farmacevtski proizvodi ter les in izdelki iz lesa.

Več informacij: https://www.izvoznookno.si/drzave/latvija/predstavitev-drzave/