Veleposlaništvo RS Varsava /Gospodarsko področje /Latvija /

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Latvijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Latvijo je v letu 2018 skupno znašala 45,6 milijonov EUR, kar Latvijo umešča na 62. mesto med vsemi državami, s katerimi posluje Slovenija, pri čemer ima Slovenija v menjavi z Latvijo za 11,2 milijona EUR presežka.

Slovenija v Latvijo že vrsto let zaporedoma izvaža predvsem farmacevtske proizvode ter izdelke z visoko dodano vrednostjo. Tudi na strani uvoza najdemo večinoma podobne proizvode kakor na strani izvoza.

Slovenija je v letu 2018 izvozila v Latvijo za 30,1 milijonov različnega blaga, kar to baltsko državo uvršča na 57. mesto med vsemi državami, v katere izvaža Slovenija. Kljub temu pa pri izvozu v proučevanem letu 2018 beležimo 36,1% padec glede na predhodno leto 2017.

Slovenija je v Latvijo v letu 2018 izvozila za 15,5 milijonov EUR blaga, kar jo umešča na 54. mesto med vsemi državami, iz katerih uvaža Slovenija, obenem pa to predstavlja 31,7% porast glede na predhodno leto 2017.

V letu 2018 je Slovenija v Latvijo izvažala največ naslednjih proizvodov: farmacevtski izdelki (55%), jedrski reaktorji, kotli, stroji, mehanske naprave in njihovi deli (14%), električni stroji in oprema ter aparati (4%), les in izdelki iz lesa (4%), železo in jeklo (3%), plastični izdelki in izdelki iz plastičnih mas (2%) (vir: SURS, marec 2019). 

V uvozu izdelkov iz Latvije pa prednjačijo naslednje skupine proizvodov: električni stroji, njihovi deli ter oprema (41%), jedrski reaktorji, kotli in stroji (17%), steklo in stekleni izdelki (15%), les in izdelki iz lesa (3%), žive živali (3%), gnojila (2%) (vir: SURS, marec 2019).

Na področju storitvene menjave z Latvijo je Slovenija v letu 2017 (zadnji objavljeni podatki) izvozila za 5,2 milijona EUR storitev – večinoma na področju potovanj ter informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V tem istem letu pa je Slovenija uvozila za 9,1 milijona EUR storitev, predvsem na področju ostalih poslovnih storitev, gradbeništva ter informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij. 

Več informacij: https://www.izvoznookno.si/drzave/latvija/predstavitev-drzave/