Veleposlaništvo RS Varsava /Gospodarsko področje /Litva /

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Litvo

Z Litvo Slovenija beleži največji obseg blagovne menjave izmed vseh treh baltskih držav. V letu 2019 je obseg skupne blagovne menjave med državama dosegel 136,8 milijonov EUR, kar Litvo uvršča na 39. mesto med vsemi državami, s katerimi posluje Slovenija (izboljšanje za 4 mesta glede na predhodno leto 2018).Slovenija ima z Litvo presežek v skupni blagovni menjavi v višini 24,9 milijonov EUR.

V letu 2019 je Slovenija izvozila v Litvo za 95,4 milijone EUR blaga ter se tako uvršča na 34. mesto med vsemi državami izvoznicami, s katerimi posluje Slovenija; ta znesek predstavlja 36,3 % porast glede na predhodno leto 2018.

Pri uvozu blaga iz Litve Slovenija dosega znesek 41,4 milijone EUR, kar to državo umešča na 46. mesto med vsemi državami iz katerih uvaža Slovenija ter ta znesek obenem predstavlja 4,8 % povečanje glede na predhodno leto 2018.

Slovenija v Litvo izvaža največ naslednjih proizvodov: farmacevtski proizvodi, električni stroji in oprema ter njihovi deli in aparati, jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave in njihovi deli, plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk, papir in karton in različni izdelki kemijske industrije.

Iz Litve smo v letu 2019 v Slovenijo uvažali predvsem naslednje izdelke:  plastične mase in proizvode iz plastičnih mas ter kavčuk, vozila, razen železniških, električne stroje in opremo, meso in različne izdelke iz mesa, jedrske reaktorje, kotle, stroje in mehanske naprave, in mineralna goriva in olja ter proizvode njihove destilacije. 

V letu 2019 smo v Litvo izvozili za 12 milijonov EUR storitev in uvozili za 87 milijonov EUR. Skupni znesek storitvene menjave v letu 2019 je znašal 32,0 milijonov ter ostaja na isti ravni kot v predhodnem letu 2018.

Več informacij: https://www.izvoznookno.si/drzave/litva/predstavitev-drzave/