Veleposlaništvo RS Varsava /Gospodarsko področje /Litva /

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Litvo

Z Litvo Slovenija beleži največji obseg blagovne menjave izmed vseh treh baltskih držav. V letu 2020 je obseg skupne blagovne menjave med državama dosegel 145,6 milijonov EUR, kar Litvo uvršča na 38. mesto med vsemi državami, s katerimi posluje Slovenija (izboljšanje za 1 mesto glede na predhodno leto 2019). Slovenija ima z Litvo presežek v skupni blagovni menjavi v višini 60,9 milijonov EUR.

V letu 2020 je Slovenija izvozila v Litvo za 103,3 milijone EUR blaga ter se tako uvršča na 34. mesto med vsemi državami izvoznicami, s katerimi posluje Slovenija; ta znesek predstavlja 8 % porast glede na predhodno leto 2019.

Pri uvozu blaga iz Litve Slovenija dosega znesek 42,4 milijone EUR, kar to državo umešča na 45. mesto med vsemi državami iz katerih uvaža Slovenija ter ta znesek obenem predstavlja 3 % povečanje glede na predhodno leto 2019.

Slovenija v Litvo izvaža največ naslednjih proizvodov: farmacevtski proizvodi, jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave in njihovi deli, plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk, električni stroji in oprema ter njihovi deli in aparati, vozila in njihovi deli ter papir in karton.

Iz Litve smo v letu 2020 v Slovenijo uvažali predvsem naslednje izdelke: vozila in njihovi deli, električne stroje in opremo, tobak in tobačne nadomestke, farmacevtske proizvode, jedrske reaktorje, kotle, stroje in mehanske naprave ter plastične mase in proizvode iz plastičnih mas ter kavčuk.

Več informacij: https://www.izvoznookno.si/drzave/litva/predstavitev-drzave/