Veleposlaništvo RS Varsava /Gospodarsko področje /Litva /

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Litvo

Z Litvo Slovenija beleži največji obseg blagovne menjave izmed vseh treh baltskih držav. V letu 2018 je obseg skupne blagovne menjave med državama dosegel 109,5 milijonov EUR, kar Litvo uvršča na 43. mesto med vsemi državami, s katerimi posluje Slovenija. Slovenija ima z Litvo presežek v skupni blagovni menjavi v višini 20,7 milijonov EUR.

V letu 2018 je Slovenija izvozila v Litvo za 70,1 milijonov EUR blaga ter se tako uvršča na 42. mesto med vsemi državami izvoznicami, s katerimi posluje Slovenija. Obenem pa ta znesek predstavlja tudi 16 % znižanje glede na obseg izvoza, ki ga je imela Slovenija v Litvo v letu 2017.

Pri uvozu blaga iz Litve Slovenija dosega znesek 39,5 milijonov EUR, kar to državo umešča na 43. mesto med vsemi državami iz katerih uvaža Slovenija ter ta znesek obenem predstavlja 19 % povečanje glede na predhodno leto 2017.

V letu 2018 je Slovenija v Litvo izvažala največ naslednjih proizvodov: farmacevtski proizvodi (57%), električni stroji in oprema ter njihovi deli in aparati (10 %), jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli (5 %), plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk (4%), papir in karton (3%), različni izdelki kemijske industrije (2%) (vir: SURS, marec 2019).

Slovenija je v letu 2018 iz Litve uvažala predvsem naslednje izdelke:  plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas ter kavčuk (21%), vozila, razen železniških (12%), električne stroje in opremo (12%), meso in različne izdelke iz mesa (8%), jedrske reaktorje, kotle, stroje in mehanske naprave (7%), mineralna goriva in olja ter proizvode njihove destilacije (5%) (vir: SURS, marec 2019).

Na področju storitvene menjave z Litvo, je Slovenija v letu 2017 (zadnji dostopni podatki) izvozila za 10,8 milijonov EUR storitev – večinoma na področju transporta, informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter potovanj. V tem istem letu je Slovenija uvozila za 20,1 milijona  EUR storitev, predvsem na področju ostalih poslovnih storitev, transporta ter informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij.

Več informacij: https://www.izvoznookno.si/drzave/litva/predstavitev-drzave/