Veleposlaništvo RS Varsava /Konzularne informacije /Informacije in obvestila /

Informacije in obvestila

9. oktober 2019

Informacije Komisije in držav članic v zvezi z vsebino uredbe (člen 21): skupno besedilo

Informacije o pretoku določenih javnih listin med državami članicami

 

V skladu z uredbo EU, ki spodbuja prosto gibanje državljanov, so določene javne listine in njihove overjene kopije od 16. februarja 2019 v EU oproščene legalizacije in potrditve z apostillom. Za nekatere od teh listin (spodaj v krepkem tisku) se lahko zahteva tudi večjezični standardni obrazec, da bi se izognili potrebi po prevodu, v vsakem primeru pa je treba sprejeti overjen prevod, ki je bil pripravljen v kateri koli državi članici EU.

 

Oprostitev legalizacije in potrditve z apostillom velja samo za listine in njihove overjene kopije, ki jih izdajo javni organi države članice in so predložene javnim organom druge države članice, in sicer za: 

listine, ki jih izdajo sodišča ali sodni uradniki,

upravne listine,

notarske listine,

uradne izjave na zasebnih listinah,

diplomatske in konzularne listine.

 

Poleg tega velja oprostitev samo za listine, ki potrjujejo eno ali več dejstev, ki so navedena spodaj. Za listine v krepkem tisku je na voljo večjezični standardni obrazec. Opozoriti je treba, da vsi standardni obrazci niso na voljo v vseh državah članicah.

- rojstvo

- smrt

- potrdilo, da je oseba živa

- ime

- zakonska zveza, izpolnjevanje pogojev za sklenitev zakonske zveze in zakonski stan

- razveza, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze

- registrirana partnerska skupnost, sposobnost za registracijo partnerske skupnosti in status registriranega partnerstva

- prenehanje registrirane partnerske skupnosti, prenehanje življenjske skupnosti partnerjev ali razveljavitev registrirane partnerske skupnosti

- starševstvo ali posvojitev

- stalno prebivališče in/ali prebivališče

- državljanstvo

- nekaznovanost

- kandidiranje ali glasovanje na volitvah v Evropski parlament ali na volitvah v drugi državi članici

 

Večjezični standardni obrazec se lahko uporablja samo v drugi državi članici, predložiti pa ga je treba skupaj z javno listino, kateri je priložen.

 

Kadar država članica dovoljuje predložitev overjene kopije javne listine namesto originala, morajo organi te države članice sprejeti tudi overjeno kopijo, izdano v državi članici, kjer je bila izdana javna listina.

Več informacij o uredbi in večjezičnih standardnih obrazcih je na voljo na evropskem portalu e-pravosodje: e-justice.europa.eu/content_public_documents-561-sl.do