Veleposlaništvo RS Varsava /COVID-19 /

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V SLOVENIJO

Slovenija je 15. maja 2020 preklicala COVID-19 epidemijo, a ukrepi za preprečevanje širjenja okužb v tem času še vedno veljajo, vključno z določenimi omejitve prometa. Marsikje so spremenjeni tudi pogoji za vstop tujcev oziroma slovenskih državljanov v državo oziroma izstop iz nje.

Do aktualnih informacij o COVID-19 in s tem povezanih omejitev v Sloveniji lahko dostopate na naslednjih povezavah :
- Vlada RS: https://www.gov.si/teme/koronavirus/
- Nacionalni inštitut za javno zdravje: https://www.nijz.si/
- Policija: https://www.policija.si/

Pri prehajanju državne meje veljajo določene omejitve, odvisne od tega, iz katere države prihajate v Slovenijo.

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe s COVID-19 se svetuje, da pri načrtovanju poti v tujino spremljate epidemiološko stanje na območju načrtovane poti, preverite pogoje vstopa v državo potovanja in upoštevate odločitve lokalnih oblasti. Ob vrnitvi v Slovenijo upoštevajte priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Informacije glede potovanj in omejitvenih ukrepov po posameznih državah so zbrane na spletnem orodju Re-open EU: https://reopen.europa.eu/en.

Vse informacije o omejitvah, pogojih vstopa in karantene ter posodobljeni ZELENI, ORANŽNI in RDEČI seznam držav najdete na vladnem portalu GOV.SI, v rubriki PREHAJANJE MEJA.

10-dnevna karantena se ob vstopu v Slovenijo odredi osebam, ki prihajajo iz držav na rdečem seznamu ter iz držav na oranžnem seznamu. Za oranžni seznam velja, da se karantena odredi le, če država na oranžnem seznamu ni članica EU oziroma schengenskega območja.

Od 28. septembra je uvedena splošna izjema, in sicer se karantena ne odredi v primeru predložitve negativnega izvida testa na COVID-19, ki ni starejši od 48 ur. Slovenija priznava rezultate testiranj na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki so bila opravljena v laboratorijih držav članic EU ali schengenskega območja ter  verodostojnih laboratorijev (seznam je objavljen na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano: https://www.nlzoh.si/o-nas/novice/46-aktualno/541-novica-73)

Več informacij o mejnem režimu je dostopnih tudi na spletni strani slovenske Policije povezavi: https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

 

(Posodobljeno: 28. september 2020)

________________________________________

CROSSING THE STATE BORDER OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

The Government of the Republic of Slovenia adopted an ordinance declaring the end of COVID-19 epidemic effective from 15 May. However certain measures to prevent the spread of infections are still in force, including certain border and quarantine restrictions.

Current information on COVID-19 and related restrictions in Slovenia can are available at the following websites:
- Government of RS: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/
- National Institute of Public Health: https://www.nijz.si/
- Police: https://www.policija.si/eng/

When crossing the state border, certain restrictions apply, depending on the country from which you come to Slovenia. Information on restrictions, conditions of entry and quarantine, as well as an updated GREEN, ORANGE and RED list of countries can be found on the government portal GOV.SI, in the section BORDER CROSSING.

When coming to Slovenia, a 10-day quarantine is mandatory for persons coming from countries on the red list and from countries. For the orange list, quarantine is mandatory only if the country on the orange list is not a member of the EU or the Schengen area.

As of 28th September, a general exception has been introduced - no quarantine will be required if a negative COVID-19 test not older than 48 hours is presented when entering Slovenia. Slovenia accepts tests for the presence of SARS-CoV-2 virus, which are was performed in laboratories of EU Member States or the Schengen area and credible laboratories (the list is published on the website of the National Laboratory for Health, Environment and Food: https://www.nlzoh.si/en/about-us/news/48-novice2/552-novica-75).

More information on the border regime is also available on the website of the Slovenian Police: https://www.policija.si/

 

(Updated: 28th September 2020)