Veleposlaništvo RS Varsava /COVID-19 /

Vlada Republike Slovenije je preklicala pandemijo. Sklep o preklicu je v veljavo stopil s 15. majem 2020.

Aktualne informacije o številu oboleli, ukrepih in priporočilih najdete na posebni spletni strani slovenske vlade v slovenščini (https://www.gov.si/teme/koronavirus/), angleščini (https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/).


NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V SLOVENIJO
Potniki, ki bodo prečkali mejo s Slovenijo, bodo prek SMS obvestila obveščeni o zaščitnih ukrepih, ki veljajo v državi v zvezi s koronavirusom.

Od 12. 5. 2020 je ponovno dovoljen mednarodni letalski potniški promet v Sloveniji. To velja tako za lete iz EU kot iz tretjih držav.

Opozarjamo, da o izvedbi leta odloča letalski prevoznik; številne letalske družbe še ne izvajajo letov v Slovenijo. Informacijo o tem, ali bo let izveden, lahko pridobite pri letalskem prevozniku.

MEJNE KONTROLNE TOČKE
Seznam odprtih mejnih kontrolnih točk lahko preverite na tej povezavi:
https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa 

Priporočamo vam, da informacije o mejnem nadzoru in omejitvah izstopa iz Slovenije v vse štiri sosednje države preverite tudi pri pristojnih italijanskih, hrvaških, madžarskih in avstrijskih organih.

KARANTENA PO VSTOPU V SLOVENIJO

SLOVENSKI DRŽAVLJANI IN OSEBE S PRIJAVLJENIM PREBIVALIŠČEM V SLOVENIJI
Slovenski državljani in osebe s prijavljenim prebivališčem v Sloveniji, lahko v Slovenijo vstopajo brez omejitev.

Osebe s prebivaličem v članicah EU in schengenskega prostora
Osebe s prebivališčem v članicah EU in schengenskega prostora morajo po vstopu v Slovenijo v 14-dnevno karanteno.

Slovenska vlada bo postopoma opuščala obvezno karanteno za osebe s prebivališčem v drugih članicah EU in schengenskega prostora.

Izjeme od karantenske obveznosti:
- Čezmejni dnevni in tedenski migranti (potrebno je dokazilo o zaposlitvi ali podpisana izjava)
-  Izvajalci gospodarskih dejavnosti in storitev v Sloveniji ali drugi članici EU/schengenskega prostora, in prestopajo mejo v istem dnevu (potrebno je potrdilo o prijavljenem začetku izvajanja storitev, obrazec A1 in negativni test na COVID-19, ki ni starejši od 3 dni)
- Vozniki v sektorju mednarodnega prevoza (potrebno je »Spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« ali drugo dokazilo)
- Vozniki v tovornem prometu v in iz Slovenije
-  Vozniki v tovornem prometu v tranzitu
-  Osebe, ki Slovenijo zapustijo v istem dnevu (tranzit)
-  Osebe z diplomatskim potnim listom
-  Izvajalci nujnih storitev javnih služb (npr. energetika, zdravstvo, promet, komunala) (potrebno je potrdilo pristojnega ministrstva)
-  Pripadniki služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev, ki prestopajo mejo zaradi izvajanja teh nalog
-  Vozniki slovenskih humanitarnih prevozov, ki mejo prestopajo zaradi izvajanja teh nalog
-  Lastniki ali najemniki zemljišč na obeh straneh meje, ki opravljajo kmetijsko-poljedelska dela
-  Osebe, ki prečkajo mejo zaradi zdravstvenega pregleda ali posega isti dan (potrebno je dokazilo o pregledu/posegu)
-  Učenci, dijaki, študenti in raziskovalci (potrebno je dokazilo)
- Učitelji, vzgojitelji, visokošolski učitelji, gostujoči visokošolski učitelji in raziskovalci (potrebno je dokazilo)
-  Osebe, ki se udeležujejo pogreba bližnjega sorodnika in se v državo vrnejo v istem dnevu (potrebno je dokazilo o datumu in uri pogreba)
-  Osebe, ki prestopajo mejo zaradi družinskih razlogov ali obiskov ožjih družinskih članov in mejo prestopajo v istem dnevu
-  Bližnji sorodniki slovenski državljanov oz. člani skupnega gospodinjstva s prebivališčem v članici EU ali schengenskega prostora
-  Lastniki nepremičnin in registriranih zračnih ali vodnih plovil ter njihovi družinski člani (potrebno je dokazilo o lastništvu)
- Turisti z rezervirano nočitvijo v turističnem obratu (potrebno je dokazilo o rezervaciji)

OSEBE S PREBIVALIŠČEM V TRETJIH DRŽAVAH
Osebe, ki v Slovenijo prihajajo iz tretjih držav, morajo v 14-dnevno karanteno.

Če v Sloveniji nimajo prijavljenega bivališča, karanteno prestajajo na dejanskem naslovu bivanja v Sloveniji.

Če v Slovenijo vstopajo zaradi dela, morajo ob prestopu meje predložiti potrdilo delodajalca. V potrdilu mora biti tudi naveden naslov, kjer bodo nastanjeni v času 14-dnevne karantene.

Izjeme od karantenske obveznosti:
- Osebe, ki se udeležujejo pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo Slovenijo v istem dnevu (potrebno je dokazilo o datumu in uri pogreba)
- Vozniki v tovornem prometu v in iz tretjih držav, vozniki tovornega prometa v tranzitu in vozniki v sektorju mednarodnega prevoza (s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« ali drugim dokazilom)
- Osebe z diplomatskim potnim listom
- Izvajalci nujnih storitev (potrebno je potrdilo pristojnega ministrstva)
- Pripadniki služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev, ki mejo prestopajo zaradi opravljanja svojih nalog
- Vozniki slovenskih humanitarnih prevozov, ki mejo prestopajo zaradi opravljanja nalog humanitarne prevoze za Slovenijo, ki mejo prestopajo zaradi izvajanja teh nalog
- Osebe z diplomatskim potnim listom
- Osebe, ki Slovenijo zapustijo v istem dnevu (tranzit)
-  Učenci, dijaki, študentje in raziskovalci (potrebno je dokazilo in negativni test na COVID-19, ki ni starejši od 3 dni)
-  Osebe, ki imajo v Sloveniji zdravstveni pregled ali poseg (potrebno je dokazilo)

Komu se vstop v Slovenijo zavrne?
- Tujcem, ki nimajo prebivališča v Sloveniji, in ob prečkanju meje potrdijo, da so okuženi s COVID-19 ali kažejo bolezenske znake okužbe (kašelj, povišana telesna temperatura, težko dihanje).
- Osebam, ki zaradi ukrepov sosednjih držav Slovenije ne bi mogle zapustiti.
- Tujim državljanom, ki v Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča, in ne morejo izkazati naslova bivanja, kjer bodo prestajali karanteno.