Veleposlaništvo RS Varsava /COVID-19 /

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V SLOVENIJO (STANJE NA DAN 11.06.2020)

Slovenska vlada je 12. 3. 2020 razglasila epidemijo COVID-19. Stanje epidemije je preklicano od 1. 6. 2020. Slovenija je širjenje okužb v državi uspešno zamejila. Za ohranitev ugodne epidemiološke slike v veljavi še vedno ostajajo določeni ukrepi za zamejevanje širjenja okužb.

Aktualne informacije o številu oboleli, ukrepih in priporočilih najdete na posebni spletni strani slovenske vlade v slovenščini (https://www.gov.si/teme/koronavirus/).

Vsi potniki, ki bodo prečkali mejo s Slovenijo, bodo prek SMS obvestila obveščeni o zaščitnih ukrepih, ki veljajo v naši državi v zvezi s koronavirusom.

Ukrep karantene se ne izvaja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, za ostale pa se izvaja postopoma.

Seznam držav, za katere se ukrep karantene ne izvaja:
Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Estonija, Finska, Grčija, Nemčija, Islandija, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Norveška, Slovaška in Švica.

Podrobna informacija o ukrepih in izjemah za državljane zgoraj navedenih držav je dostopna na vladni strani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/ in spletni strani slovenske Policije https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo iz držav oziroma ima stalno ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu epidemioloških varnih držav, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za obdobje 14 dni.

Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli tujemu državljanu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in ob prehodu meje pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje).

Tranzit čez ozemlje RS je dovoljen, razen za osebe, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Republike Slovenije.

Zdravstvena služba bo še naprej občasno preverjala zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.

IZJEME za osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu (obveznost karantene ne velja):
• čezmejni dnevni oziroma tedenski delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni oziroma tedenski delovni migrant;
• oseba v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini in se vrača čez mejo v istem dnevu oziroma predloži negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni;
• oseba, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje ustrezno izkazuje z dokazili;
• oseba, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu;
• oseba, ki potuje čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu;
• oseba z diplomatskim potnim listom;
• oseba, ki zagotavlja storitve,  za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi neizvajanje teh storitev z aradi odreditve karantene lahko povzročilo večjo družbeno ali gospodarsko škodo
• pripadnik služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvaja humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;
• oseba, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja na dan prehoda meje;
• oseba, ki prehaja mejo  (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji, ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v istem dnevu;
• oseba, ki dnevno ali občasno prehaja mejo, ker je zaposlena v vzgojno-izobraževalnem zavodu, gostuje v Republiki Sloveniji ali tujini kot visokošolski učitelj ali je vključena v raziskovalni projekt v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili;
• oseba, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v istem dnevu ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba;
• oseba, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v istem dnevu;
• oseba, ki je bližnji sorodnik državljana Republike Slovenije oziroma živi z njim v skupnem gospodinjstvu in ima stalno ali začasno prebivališče v državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja;
• oseba, ki ima v Republiki Sloveniji v lastništvu nepremičnino ali registrirano zračno ali vodno plovilo in poseduje dokazilo o tem lastništvu, skupaj z ožjimi družinskimi člani;
• oseba, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov in se vrača čez mejo v istem dnevu ter predloži ustrezna navodila;
• oseba, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del.

 

Crossing the state border of the Republic of Slovenia
Slovenia declared an epidemic on 12 March 2020 due to the growing number of coronavirus infections. The Government of the Republic of Slovenia adopted an ordinance declaring the end of COVID-19 epidemic effective from 15 May. But since the risk of spreading COVID-19 still persists, the general and specific measures adopted pursuant to the decision on the application of measures under the Communicable Diseases Act will continue to apply.

In this context, certain (temporary) restrictions of traffic are still valid.

Detailed information in English are available on the Government's website https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/measures-to-contain-the-spread-of-covid-19-infections/ na the website of the Slovenian Police https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic (both websites are also available in English).

The reopening of the borders following the epidemic will be carried out by degrees, except regarding Slovenian citizens and foreigners with permanent residence in Slovenia.

The Government will update the list of countries from which entry into Slovenia will be permitted, taking into account the epidemiological situation in neighbouring countries and bilateral technical agreements with neighbouring countries, Member States of the European Union and Schengen Area countries or any general agreement adopted at the European Union level.

The Government of the Republic of Slovenia amended the Ordinance on imposing and implementing measures for the prevention of the spread of COVID-19 at border crossings at the external border and at checkpoints at the internal borders of the Republic of Slovenia. The Ordinance has been in force since 8 June 2020: https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/104451-new-rules-on-crossing-the-slovenian-border-begin-to-apply

The 14-day quarantine is required for a person entering Slovenia as a temporary or permanent resident of a country that is not on the list of epidemiologically safe countries or an epidemiologically safe administrative regions or for a person coming to Slovenia from such a country.

Travellers may enter Slovenia without restrictions and quarantine if they:
• are listed among the exceptions  in Article 10 of the ordinance,
• have permanent or temporary residence in a country which is on the list of epidemiologically safe countriess  and are coming from those countries.

List of countries for which the quarantine measure is not implemented:
• Austria, Croatia, Hungary, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Finland, Greece, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Norway, Slovakia and Switzerland.

Among the EXCEPTIONS in Article 10 are also listed persons travelling in transit through the Republic of Slovenia to another country within 24 hours of entry.

Entry into Slovenia will not be allowed for travellers without a residence in Slovenia who on crossing the border tell the authorities that they are SARS-CoV-2 (COVID-19) positive or have typical signs of infection with this virus (high fever, cough, shortness of breath.

The entry of persons who presumably will not be able to leave the territory of Slovenia on account of measures taken by neighbouring countries will not be allowed either.

Travellers who are coming from North Macedonia or have permanent or temporary residence in North Macedonia may enter Slovenia without a quarantine (regardless of your citizenship) only if they:
• are listed among the exceptions  in points 3, 4, 5 and 6 of Article 10 of the ordinance (with the exception of these four points of Article 10 of the ordinance, a 14-day quarantine will always be ordered upon entry into Slovenia for all persons with permanent or temporary residence in North Macedonia, regardless of which country they are coming from).