Veleposlaništvo RS Varsava /COVID-19 /

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V SLOVENIJO

Zaradi ponovnega hitrega širjenja COVID-19 je Vlada Republike Slovenije 19. oktobra 2020 vnovič razglasila epidemijo na celotnem območju Slovenije. Pri prehajanju državne meje veljajo določene omejitve, odvisne od tega, iz katere države je prihod v Slovenijo.

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe s COVID-19 se svetuje, da pri načrtovanju poti v tujino spremljate epidemiološko stanje na območju načrtovane poti, preverite pogoje vstopa v državo potovanja in upoštevate odločitve lokalnih oblasti. Ob vrnitvi v Slovenijo upoštevajte priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Do aktualnih informacij o COVID-19 in s tem povezanih omejitev v Sloveniji lahko dostopate na naslednjih povezavah:
- Vlada RS: https://www.gov.si/teme/koronavirus/
- Nacionalni inštitut za javno zdravje: https://www.nijz.si/
- Policija: https://www.policija.si/

Informacije glede potovanj in omejitvenih ukrepov po posameznih državah so zbrane na spletnem orodju Re-open EU: https://reopen.europa.eu/en.

Vse informacije o omejitvah, pogojih vstopa in karantene ter posodobljeni ZELENI, ORANŽNI in RDEČI seznam držav najdete na vladnem portalu GOV.SI, v rubriki PREHAJANJE MEJA.

ZELENI seznam: Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na zelenem seznamu in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.

ORANŽNI seznam: Če država ni niti na seznamu epidemiološko varnih (zeleni seznam) niti na seznamu držav s slabimi epidemiološkimi razmerami (rdeči seznam), se šteje, da je na oranžnem seznamu držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami (vse države sveta, ki niso uvrščene ne na rdečega ne na zelenega). Oseba, ki v Republiko Slovenijo prihaja iz države, ki je uvrščena na oranžni seznam, lahko vstopi brez omejitev in brez karantene.

RDEČI seznam: Države, za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2, ali administrativne enote držav so uvrščene na rdeči seznam. Osebo, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima prebivališče v državi na rdečem seznamu ali prihaja iz te države, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti v 10-dnevno karanteno.

Oseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (https://www.nlzoh.si/o-nas/novice/46-aktualno/541-novica-73).

Informacija o izjemah brez karantene in negativnega testa so dostopne na: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Osebe, ki bodo ob prehodu meje napotene v karanteno, lahko vstopajo v Slovenijo na kateremkoli mejnem prehodu ali kontrolni točki. Posameznika, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno napoti na dejanski naslov, kjer bo nastanjen. Stroške, ki nastanejo v zvezi s prestajanjem karantene, posameznik krije sam. Če tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če ni zagotovljenih ustreznih nastanitvenih kapacitet za izvajanje karantene.

Osebi, ki namerava opravljati delo v Sloveniji, se v karanteno napoti na naslov, navedenem v potrdilu delodajalca, ki ga ob vstopu v Slovenijo predloži pri prestopu državne meje.

Vlada Republike Slovenije je 16. novembra ponovno uvedla možnost prekinitve prestajanja karantene, če oseba, ki je bila po vstopu v Slovenijo napotena v karanteno, med karanteno opravi testiranje in nato predloži negativni izvid testa za prisotnost SARS-CoV-2. Testiranje se sme opraviti šele 5 dan po napotitvi v karanteno na domu.

(Posodobljeno: 16. november 2020)

______________________________________________________________________

CROSSING THE STATE BORDER OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Due to resurgence of coronavirus cases, the Government of the Republic of Slovenia again declared an epidemic in the entire territory of Slovenia on 19 October 2020. Certain restrictions apply for crossing the state borders and these depend on the country from which you are arriving in Slovenia.

Current information on COVID-19 and related restrictions in Slovenia can are available at the following websites:
- Government of RS: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/
- National Institute of Public Health: https://www.nijz.si/
- Police: https://www.policija.si/eng/

Information on restrictions, conditions of entry and quarantine, as well as an updated GREEN, ORANGE and RED list of countries can be found on the government portal GOV.SI, in the section BORDER CROSSING.

When coming to Slovenia, a 10-day quarantine is mandatory for persons coming from countries on the red list.

The quarantine shall not be ordered if a person, when crossing the border, submits a medical certificate proving that they have tested negative or SARS-CoV-2 (COVID-19), which is not older than 48 hours and was performed in a EU member state, in a member of the Schengen Area, i.e. with an organisation or individual recognised by the Institute of Microbiology and Immunology and the National Laboratory of Health, Environment and Food as suitable and credible (https://www.nlzoh.si/en/about-us/news/48-novice2/552-novica-75). Tests made by the mentioned institutions in third countries will therefore be recognised.

More information on the border regime is also available on the website of the Slovenian Police: https://www.policija.si/
 
(Updated: 13th November 2020)