Veleposlaništvo RS Varsava /COVID-19 /Litva /

Litva

Aktualno stanje:

S 17. junijem je odpravljena karantena na celotnem ozemlju Litve. Podaljšan je začasni nadzor na notranjih mejah do 16. julija; nadzor se opravlja na mednarodnih letališčih in v pristanišču v Klaipėdi. Notranja meja med Litvo in Poljsko je od 12. Junija odprta.

Veljajo določene omejitve prehoda državne meje za tujce, ki prihajajo iz držav Evropskega gospodarskega prostora, Švice in Velike Britanije:
- če je število primerov COVID-19 v zadnjih 14 dneh ostalo pod 15 na 100.000 prebivalcev, lahko državljani teh držav pridejo v Litvo brez obvezne 14-dnevne samoizolacije;
- če se je število primerov COVID-19 v zadnjih 14 dneh gibalo med 15 in 25 na 100.000 prebivalcev, bodo državljani teh držav lahko prišli v Litvo in se bodo morali samoosamiti za 14 dni;
- če število primerov koronavirusa presega 25 na 100.000 prebivalcev, se tujcem iz teh držav prepove prihod.

Seznam takšnih držav se objavi vsak teden. Za veljavnost prihodnjega tedna 16.-21.6.2020 se obstoječa prepoved vstopa v Litvo nanaša na prebivalce Švedske, Portugalske in Združenega kraljestva. Tisti, ki bodo v tem času prišli iz Belgije, se bodo morali samoosamiti za 14 dni.

Litovski državljani se lahko vrnejo v Litvo iz katerekoli države, vendar se bodo morali 14 dni samoosamiti, če prihajajo iz držav, v katerih je bilo število primerov COVID-19 v zadnjih dveh tednih več kot 15 na 100.000 prebivalcev.

Poleg tega bo tako kot doslej vstop dovoljen vsem tujcem, ki imajo pravico prebivati v Litvi, in tujcem, ki so družinski člani (starši (posvojitelji), otroci (posvojeni otroci), zakonci in skrbniki) litovskih državljanov in tujcev, ki imajo pravico do stalnega prebivališča v Litvi. Prepoved ne velja za tujce, ki imajo nacionalni vizum Republike Litve.

Zahteva po samoizolaciji bo odvisna od začetne točke potovanja. Če oseba ne more izkazati, da potuje iz države, za katero ni potrebna samoizolacija, veljali zanjo ukrepi, ki veljajo za državo, iz katere so neposredno prišli v Litvo.

____________________________________________

Stanje pred 17. junijem:
S 15. majem 2020 so baltske države odpravile omejitve prehajanja mej med Litvo, Latvijo in Estonijo. Državljani in rezidenti baltskih držav lahko potujejo v druge baltske države, če v zadnjih 14 dneh niso potovali zunaj Litve, Latvije ali Estonije. Ne vzpostavlja se povsem prosti režim; na meji litovsko – latvijski  meji še naprej poteka preverjanje dokumentov, latvijsko-estonski meji pa pregledov dokumentov ni, saj Latvija ni ponovno uvedla nadzora na notranji meji.

Od 1. junija se dovoli vstop v Litvo državljanom držav Evropskega gospodarskega prostora, Švice ter Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter osebam, ki zakonito prebivajo v teh državah, pod pogojem, da okužba s koronavirusom (incidenca COVID-19 ) v državi v zadnjih 14 koledarskih dneh ni presegla 25 primerov na 100.000 prebivalstva.

Vlada bo potrdila seznam takšnih držav in jih objavila vsak ponedeljek. Za potnike, ki prihajajo iz držav na seznamu ne bo potrebno 14-dnevna samoizolacija po prihodu v državo. Prav tako ne bo veljala samo-izolacija za tiste, katerih država stalnega prebivališča je na seznamu držav, ki ga bodo dogovorile baltske države.

Seznam varnih držav (3. junij 2020): Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Švica.

Aktualni seznam varnih držav je dostopen na povezavi: https://koronastop.lrv.lt/en/news/lithuania-lifts-self-isolation-rule-for-travellers-from-24-countries

Vsem, ki se odločajo za potovanje v Litvo svetujemo, da se dobro seznanijo z aktualno ureditvijo (glejte povezave v nadaljevanju) in ob prihodu v državo sledijo priporočilom lokalnih oblasti.

Informacije o ukrepih, ki se izvajajo (zdravstvo, izobraževalni sektor, trgovine in druge storitvene dejavnosti) so dostopne na povezavi http://lrv.lt/en/relevant-information/coronavirus-in-lithuania/latest-information.

Več informacij o nacionalni karanteni je dostopnih tudi na povezavah:
- Vladna stran: http://lrv.lt/en/relevant-information/coronavirus-in-lithuania/relevant-information-1
- Ministrstvo za zunanje zadeve: https://urm.lt/default/en/important-covid19
- Ministrstvo za zdravje: https://sam.lrv.lt/lt/ (litovščina) in https://sam.lrv.lt/en/   (angleščina) https://www.lt72.lt/go.php/eng/Frequently-asked-questions-faq-about-the-novel-coronavirus

Pomembne telefonske številke:
- COVID-19 Hotline: 1808
- COVID-19 Hotline za klice iz tujine :  +370 (37) 367 963
- Številka za nujne primere – klic v sili : 112

Zadnja posodobitev informacij: 15. junij 2020