Veleposlaništvo RS Varsava /COVID-19 /SLOVENIJA - informacija o ukrepih /

SLOVENIJA

AKTUALNE INFORMACIJE O COVID-19 V SLOVENIJI SO DOSTOPNE NA:
- Vlada Republike Slovenije: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/-
- Ministrstvo za zunanje zadeve RS: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/
- Nacionalni inštitut za javno zdravje: https://www.nijz.si/
- Policija: https://www.policija.si/sl/

COVID-19 KLICNI CENTER:
- Vladni klicni center za informacije o COVID-19 in o veljavnih ukrepih deluje od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.
- Telefonska številka iz slovenskih omrežij: 080 1404
- Telefonska številka za klice iz tujine: +386 1 478 7550

VELJAVNI UKREPI V SLOVENIJI:
- Ukrepi za zajezitev širjenja okužb: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/
- Karantena na domu: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/karantena-na-domu/
- Informacije o omejitvah in pogojih vstopa: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/ 

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V SLOVENIJO:
Brez napotitve v karanteno na domu lahko v Republiko Slovenijo vstopi oseba, ki izpolnjuje pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja – pogoj PCT. Pogoj PCT je izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil.

1. dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa;*

2. digitalno COVID-19 potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR (EU DCP);

3. digitalno COVID-19 potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (DCP tretje države);

4. dokazilo o cepljenju zoper covid-19, s katerim oseba izkazuje, da je prejela:
‒ drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali cepiva Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
‒ odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;

5. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;

6. dokazilo o prebolelosti iz prejšnje točke in dokazilo o cepljenju, s katerim oseba dokazuje, da  je bila v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljena z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Veljavno dokazilo za vstop je evropsko digitalno covid potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike (EU DCP), digitalno covid potrdilo tretje države v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (DCP tretje države).

Oseba, ki ne predloži enega od zgoraj navedenih dokazil, se napoti v karanteno na domu za sedem dni. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, lahko karanteno predčasno prekine z negativnim PCR testom na prisotnost SARS-CoV-2. Testiranje se sme opraviti najprej peti dan po napotitvi v karanteno na domu.

* Hitri test za samotestiranje ne velja kot dokazilo za vstop v Slovenijo.

IZJEME: Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu in brez pogoja PCT se dovoli naslednjim kategorijam oseb:
otroku, ki še ni dopolnil 12 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ali skupaj z osebo, ki ga prevaža zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje, če ta oseba ni napotena v karanteno na domu oziroma ji ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;

osebi, ki prevaža otroka, ki še ni dopolnil 15 let, zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje in se čez mejo vrne v dveh urah po prehodu meje.

dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za ožje družinske člane posameznika in druge osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj;

čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja in ima prebivališče v razdalji največ 10 km zračne črte od skupne mejne črte Slovenije in sosednje države, in se vrača v petih dneh po prehodu meje;

osebi, ki opravlja naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Republiko Slovenijo zapusti v 12 urah po prehodu meje. Oseba se mora ob prehodu meje izkazati s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v Sloveniji, drugi državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko ji zdravstveno stanje to dopušča;

osebi brez prebivališča v Republiki Sloveniji, ki potuje v tranzitu* čez Republiko Slovenijo in jo zapusti v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu.

* Tranzit pomeni, da mora oseba v 12 urah zapustiti Slovenijo, pri tem pa mora pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja ter zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne smejo pa tudi prenočevati. Izjema velja le za osebe, ki nimajo prebivališča v Republiki Sloveniji (če v Republiko Slovenijo vstopa oseba s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ne gre za tranzit, ampak za vstop z namenom oditi domov).

Oseba v tranzitu mora imeti s sabo veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter dokument o namenu in cilju tranzita (od 14. julija 2020 naprej morajo dokument o namenu in cilju tranzita predložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU zadostuje veljavna potovalna listina). Osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se vstop v Slovenijo ne dovoli.

Tranzit je dovoljen le za tujca, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji in ob prehodu meje pove, da je pozitiven ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2, se vstop v Republiko Slovenijo in tranzit čez Republiko Slovenijo dovoli ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje(NIJZ), če ob vstopu v Republiko Slovenijo nedvomno izkaže, da je namen vstopa le tranzit čez Republiko Slovenijo. Tranzit je dovoljen tudi osebi, ki ji je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želi prestajati karanteno v drugi državi, za vstop v katero izpolnjuje pogoje, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in tranzit čez Republiko Slovenijo z lastnim vozilom po najkrajši poti v šestih urah po vstopu.

Več informacij: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Od 15. junija 2020 vsi mejni prehodi za obmejni promet na meji s Hrvaško spet obratujejo. Seznam mejnih prehodov in odpiralni čas je na voljo tukaj: https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/mejni-prehodi-in-schengenska-ureditev-v-sloveniji/mejni-prehodi-na-zunanji-schengenski-meji

Za poenostavitev potovanja vsem potnikom priporočamo uporabo aplikacijo Vstop v Slovenijo. Uporaba aplikacije ni obvezna.

POTNIKI V LETALSKEM IN LADIJSKEM PROMETU:
Vsi potniki, ki potujejo v Slovenijo z letalom ali ladjo morajo pred vstopom v državo izpolniti elektronski obrazec za sledenje potnikov (dPLF obrazec).

Tranzitni potniki, ki ne zapuščajo tranzitnega območja letališča, so izvzeti iz obveznosti izpolnjevanja obrazca. Prav tako obrazca ni potrebno izpolniti posadki letala ali ladje

Nacionalni inštitut za javno zdravje elektronski obrazec za sledenje potnikov (dPLF obrazec)  uporablja za sledenje v primeru, da so potniki med potovanjem izpostavljeni okuženi ali bolni osebi s COVID-19 ter za izmenjavo podatkov preko EU sistema za zgodnje zaznavanje in odkrivanje nalezljivih bolezni (EWRS). Več informacij o dPLF obrazcu je na voljo tu.

NAMESTITVE:
Tudi turistične nastanitve in njihovi gostje so dolžni upoštevati pogoj PCT (prebolevnik – cepljen – testiran).

Potrošnik z dokazilom o okrevanju, cepljenju ali testiranju lahko vstopi v nastanitvene prostore, notranje prostore, kjer se izvajajo gostinske dejavnosti priprave in postrežbe hrane in pijače ali sejemske in kongresne dejavnosti, ali v nočne klube, diskoteke, igralnice, igralne dvorane in prizorišča za posebne igre na srečo. Pogoj PCT ne velja za osebe, mlajše od 12 let.

Za več informacij obiščite: https://www.slovenia.info/sl/potovalni-nacrt/vse-kar-morate-vedeti-za-zdrave-in-varne-pocitnice-v-sloveniji in  https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/.

(Posodobljeno: 12. 1. 2022)

________________________________________________________________________Current information on COVID-19
and related restrictions in Slovenia can are available at the following websites:
- Government of the Republic of Slovenia: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/
- Ministry of Foreign Affiars of the Republic of Slovenia: https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-foreign-affairs/
- National Institute of Public Health: https://www.nijz.si/
- Police: https://www.policija.si/eng/

Information on measures to contain the spread of COVID-19 infections: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/measures-to-contain-the-spread-of-covid-19-infections/
Information on restrictions, conditions of entry and quarantine: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/.

CROSSING THE STATE BORDER OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA:
A person who meets the recovered/vaccinated/tested rule (RVT rule) may enter the Republic of Slovenia without being ordered to quarantine at home.

The RVT rule is met if a person provides one of the certificates listed below:

1. a negative PCR test provided that no more than 48 hours have passed since the swab was taken, or a negative rapid antigen test provided that no more than 24 hours have passed since the swab was taken,*

2. EU Digital COVID Certificate in digital or paper format and with a QR code (EU DCC),

3. a digital COVID certificate of a third country in digital or paper format and with a QR code, which must contain the same data as the EU DCC and be issued in English by a competent health authority of the third country (DCC of a third country),

4. a certificate of COVID-19 vaccination to show that the person has received:

– the second dose of the Comirnaty vaccine produced by Biontech/Pfizer or the Spikevax COVID-19 vaccine produced by Moderna or the Sputnik V vaccine produced by Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology or the CoronaVac vaccine produced by Sinovac Biotech or the COVID-19 vaccine produced by Sinopharm or the Vaxzevria COVID-19 vaccine produced by AstraZeneca or the Covishield produced by the Serum Institute of India/AstraZeneca or the Covaxin vaccine produced by Bharat Biotech (India) or a combination of two previously listed vaccines. Proof of vaccination is obtained as of the day of vaccination,

– the dose of the Janssen COVID-19 vaccine produced by Johnson and Johnson/Janssen-Cilag. A person is considered fully vaccinated as of the day of vaccination.

5. a certificate of a positive PCR test result that is older than 10 days, unless a doctor determines otherwise, but not older than 180 days;

6. proof of recovery from COVID-19 referred to in the preceding point and proof of vaccination against COVID-19 to show that the person has received one dose of a vaccine under indent one of point 4 within a period of no more than 180 days since receiving a positive PCR test result or from the onset of symptoms; The person is protected as of the day of vaccination.

European digital COVID certificate in digital or paper form is accepted as proof upon entry into Slovenia. More details on conditions that apply for national certificates:  https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/.

A person who fails to provide one of the certificate listed above, shall be quarantined at home for seven days. Foreigner without a residence in Slovenia is allowed to enter Slovenia and sent to quarantine at home for ten days only if she/he proves that she/he has a guaranteed place in which to undergo quarantine.

A person ordered to quarantine at home upon entering Slovenia may end quarantine early by producing a negative PCR test for the presence of SARS-CoV-2. Testing may only be performed from the fifth day of home quarantine.

* COVID-19 rapid antigen self-tests is not considered proof of entry into Slovenia.

Exemptions from the obligation to quarantine and recovered-vaccinated-tested rule children under 12 years crossing the border together with a close family member who has not been sent to quarantine at home or has not been refused entry to Slovenia, or traveling in an organized group accompanied by an educator, teacher or guardian who has not been sent to quarantine home or he has not been denied entry into Slovenia, or accompanied by a person who is transporting them for reasons of their education, provided that this person has not been ordered to quarantine at home or refused entry to the Republic of Slovenia

- a person who is transporting a child under the age of 15 for reasons of the child's education and who returns within two hours of crossing the border;

- persons who own or lease land in the border area or on both sides of the state border and cross the state border with a neighbouring country for the purpose of carrying out agricultural and forestry work and return to Slovenia within 10 hours of crossing the border (this exception also applies to close family members);

- cross-border migrant workers who are employed in an EU Member State or a Schengen Area country and residing within 10 kilometres aerial distance from the common border of Slovenia and a neighbouring country, and who return within five days of crossing the border;

- persons posted to carry out tasks in the international transport sector who leave Slovenia within 12 hours of crossing the border. On crossing the border, the person must present a Certificate for International Transport Workers from Annex 3 of the Communication from the Commission on the implementation of the Green Lanes under the Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services (OJ C No. 96 of 24 March 2020, p. 1), or another appropriate document which shows that these persons were posted by their employer. An exception for performing duties in the international transport sector applies to drivers of cargo vehicles. This exemption applies only during working hours (for work), but no longer for travelling to and from work. Persons claiming the right to this exemption must leave Slovenia within 12 hours;

- persons who provide proof of a scheduled urgent medical examination or procedure in the Republic of Slovenia, another EU Member State or Schengen Area country, and return across the border immediately after the medical examination or procedure or as soon as their medical condition allows;

- persons without a residence in Slovenia who are in transit* through Slovenia and leave Slovenia in the shortest possible time or within 12 hours of entry.

*Transit means that a person must leave Slovenia within 12 hours and their travel must be accomplished without unnecessary and redundant stopping and leaving the transit route. Passengers can make necessary stops in transit, i.e. for refuelling and resting for physiological needs, but they cannot stay overnight. This exemption applies only to persons without a residence in Slovenia (if a person with a residence in Slovenia enters Slovenia, they are not in transit but are entering with the intention of going home).

Transit is only allowed to those foreign nationals without registered residence in Slovenia who, upon crossing the border, tell the authorities that they are SARS-CoV-2 positive or have typical signs of infection with this virus; entry into the Republic of Slovenia and transit through the Republic of Slovenia are allowed according to the recommendations of the National Institute of Public Health if they, on entering the Republic of Slovenia, have established beyond a reasonable doubt that the purpose of entry is only to transit through the Republic of Slovenia.

Transit is also allowed for persons who have been ordered to quarantine by another country because they were exposed to a Covid-19 infected person and wish to quarantine in a different country, provided they meet the conditions for entry to that country. Upon notification by the competent authority in the Republic of Slovenia, the police allow entry into and transit through the Republic of Slovenia of such persons in their own vehicle by the shortest route within six hours of entry.

If a person in transit uses public transport (e.g. a bus, train, taxi), they must comply with the recovered/vaccinated/tested rule in accordance with the Ordinance on the temporary measures for the prevention and control of the infectious disease COVID-19. The same rule must also be met by persons using domestic public transport. More at: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/.

A person in transit must carry a valid travel document (also a visa or residential permit, when required) and a document proving the purpose and goal of transit (only non-EU residents must submit a document proving the purpose and goal of transit; EU residents can submit a valid travel document). Entry to Slovenia shall not be permitted to anyone for whom it is envisaged that they will be unable to exit the territory of Slovenia due to the measures in force in neighbouring countries.

As of 15 June 2020, all border crossings for local border traffic on the border with Croatia are in operation. List of the border crossings and opening times available here: https://www.policija.si/eng/areas-of-work/border-matters-and-foreigners/border-crossings.

All passengers travelling to Slovenia are advised to use travel application Enter Slovenia to facilitate travel to and from the country. The use of this application is not mandatory.

PASSENGERS ARRIVING BY PLANE OR BY SHIP:
As of 16 August 2021, all passengers entering Slovenia by plane or ship have to fill an electronic passenger tracking form (dPLF form) before arrival. Transit passengers, who are not exiting airport transit area, are exempted from the obligation to complete a dPLF. The aircraft and/or ship crew is not required to complete the dPLF.

Passenger Locator Forms are used by the National Institute of Public Health to facilitate contact tracing in case travelers are exposed to an infectious disease during their travel and to exchange data through the EU System for Early Detection and Detection of Infectious Diseases (EWRS). More information on the dPLH is available here.

ACCOMMODATION:
Please note that tourist accommodations and their guests need to comply with the Recovered – Vaccinated – Tested condition (RVT condition).

Costumer with proof of recovery, vaccination or testing (RVT rule) may enter accommodation facilities, indoor spaces where the hospitality activities of preparing and serving food and beverages or trade fair and congress activities are carried out, or nightclubs, discos, casinos, gaming halls and venues for special games of chance. The RVT condition does not apply to persons younger than 12 years of age. 

For more information visit: https://www.slovenia.info/en/plan-your-trip/all-you-need-to-know-for-a-healthy-and-safe-vacation-in-slovenia, and https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/measures-to-contain-the-spread-of-covid-19-infections/.

(Last update: 12 January 2022)